Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Niepełnosprawni kulali pod okiem mistrzyni Polski

40 młodych ludzi spędzało przez pół roku aktywnie czas na kręgielni w Gostyniu, ucząc się gry w kręgle pod okiem utytułowanej zawodniczki Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej – Mistrzyni Polski Violetty Kolendowicz.

Spotkania treningowe realizowane były w ramach projektu Stowarzyszenia „Dziecko” noszącego nazwę: „Gra w kręgle”.

Przez sześć miesiący w czasie 2-godzinnych spotkań uczestnicy poznali zasady bhp na kręgielni, podstawy gry w kręgle, zasady punktacji, technikę rzutu, technikę rozbiegu, technikę położenia kuli,  zasady gry do kręgli pełnych, zasady gry do kręgli zbieranych oraz uczestniczyli w zabawach na bazie współzawodnictwa grupowego.

Mistrzyni Polski gry w kręgle opowiedziała też o swoich sukcesach i zaprezentowała trofea.

Cykl bezpłatnych zajęć na kręgielni był realizowany w ramach własnego wkładu finansowego „Dziecka” oraz dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego uzyskanemu przez „Dziecko” w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych, dotkniętych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz nabycia umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych”.

            Stowarzyszenie „Dziecko” dziękuje za wsparcie w organizacji projektu Środowiskowym Domom Samopomocy w Gostyniu i Chwałkowie oraz Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Kręgielni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

Źródło: oprac. Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2010-12-11 16:45:52

Inne artykuły