Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nowa siedziba MGOPS w Gostyniu

 

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu doczekali się wreszcie nowej siedziby. Do starego małego budyneczku na ul. Wrocławskiej dobudowano trzykondygnacyjny budynek, w którym znalazły się obok pomieszczeń biurowych, punktu przyjęć klientów, kasy, także sala konferencyjna i pomieszczenie socjalne. Stara część siedziby też została wyremontowana, dzięki czemu MGOPS może już funkcjonować w jednym miejscu, a nie jak do tej pory w trzech różnych, odległych od siebie miejscach w Gostyniu. 43 pracowników MGOPS-u zyskało komfortowe, w porównaniu do poprzednich, miejsca pracy, co powinno się przełożyć na poprawę standardu obsługi osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

Uroczystość otwarcia nowego budynku miała skromny charakter. Burmistrz Gostynia Jery Woźniakowski i Kierownik MGOPS Teresa Klonowska przecięli wstęgę przy wejściu do budynku. Radni gminni wręczyli wiązankę kwiatów, a Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński i burmistrz pogratulowali nowej siedziby, w której, dzięki jej funkcjonalności, będzie można sprawniej służyć najbardziej potrzebującym.

Te krótką uroczystość zakończył występ teatru „Gaduła” z wchodzącego w skład MGOPS-u Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Podopieczni tej placówki przedstawili dowcipną sztukę pt. Czerwony Kapelusik szuka księcia.

Wśród gości, na czele z ww. starostą gostyńskim i burmistrzem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gostyniu Grzegorzem Skorupskim byli też przedstawiciele współpracujących na co dzień z MGOPS-em organizacji i instytucji, w tym przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Data dodania: 2010-03-01 09:19:03

Inne artykuły