Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nowy cykl wykładów w Gostyńskim Uniwersytecie III wieku

     Ponad 50 słuchaczy Gostyńskiego Uniwersytetu III Wieku zgromadził wykład poświęcony problemowi niepełnosprawności w powiecie gostyńskim.
    Spotkanie (4.03.09) w sali Fundacji „Absolwent” rozpoczęli organizatorzy wykładu: kanclerz GUTW Andrzej Czabajski i  szefowa Sekcji Edukacji Prawnej Janina Bartoszak. Następnie prowadzący wykład Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przedstawił - z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - skalę niepełnosprawności na terenie powiatu. Zaprezentowana diagnoza tego istotnego problemu społecznego (w powiecie ponad 11 tysięcy mieszkańców to osoby niepełnosprawne) została poszerzona o przedstawienie placówek powiatowych i gminnych pomagających osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Wskazano też organizacje pozarządowe, które swą działalnością wspierają osoby niepełnosprawne. Drugą część wykładu wypełniło omówienie przepisów prawnych, na podstawie których osoby niepełnosprawne lub seniorzy mogą korzystać z szeregu ulg i dofinansowań. W trzeciej części spotkania prelegent przedstawił utrudnienia w udzielaniu pomocy niepełnosprawnym związane z ograniczeniami finansowymi wynikającymi z trudnej sytuacji budżetowej kraju wywołanej kryzysem oraz odpowiadał na szczegółowe pytania słuchaczy. Wszyscy uczestnicy wykładu otrzymali też książkowy "Informator o uprawnieniach osób niepełnosprawnych", opracowany i wydany przez Stowarzyszenie "Dziecko" we współpracy z PCPR w Gostyniu i przy wsparciu finansowym Powiatu Gostyńskiego oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
    Gostyński Uniwersytet III Wieku, działający przy Stowarzyszeniu Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu, zamierza kontynuować wykłady poświęcone ważkim problemom społecznym.  Kolejny wykład z tego cyklu poprowadzi w kwietniu specjalista rehabilitacji medycznej prof. dr hab. Andrzej Twardowski.

/oprac. Andrzej Czabajski i Mirosław Sobkowiak/

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2009-03-09 12:00:00

Inne artykuły