Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

NT i dyskusja o współpracy

Przedstawiciele powiatu i gmin oraz organizacji samorządowych z terenu powiatu gostyńskiego uczestniczyli w spotkaniu, którego podstawowym tematem było wykorzystanie nowych technologii we współpracy samorządu z NGO. Spotkanie odbyło się (8.07) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 Główną część spotkania – szkolenie poświęcone możliwościom oferowanym przez nowe technologie - poprowadził Gerard Misiaczyk - Mobilny Doradca Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który przestawił główne założenia programu Nowe Technologie Lokalnie oraz rolę Mobilnego Doradcy. Przedstawił też diagnozę problemów komunikacyjnych w relacjach urząd – organizacja pozarządowa oraz możliwości ich rozwiązania za pomocą nowych technologii. Szczególne zainteresowanie wzbudziły licznie zaprezentowane aplikacje google, narzędzia do synchronizacji plików, czy wtyczki do przeglądarek, ułatwiające codzienną pracę.

W drugiej części spotkania Andrzej Konieczny, prezes Stowarzyszenia „Dziecko”, poinformował zebranych o najbliższych konkursach, w których aplikacje mogą składać organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządami, a Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu, poprowadził dyskusję poświeconą polepszaniu współpracy stowarzyszeń i samorządów. Podsumowaniem tej dyskusji jest apel do samorządów lokalnych o uwzględnienie w powiatowym i gminnych programach współpracy z NGOs elementów wspierających rozwój ekonomi społecznej przez III sektor oraz stworzenie lokalnych funduszy na wkład własny organizacji pozarządowych w projekty sięgające po środki zewnętrzne. Koordynator CID w Gostyniu poinformował też o planach szkoleniowych dotyczących wykorzystania nowych technologii.

Organizatorem tego szkoleniowego spotkania było Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dziecko”. Wsparcia udzieliło Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w ramach projektu „Akcelerator NGO” oraz Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-08-28 22:03:24

Inne artykuły