Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

O darowiznach dla NGOs

 

Ważnym elementem skuteczności organizacji pozarządowych jest pozyskiwanie środków na realizację ich zamierzeń i działań. Istotnymi źródłami są darowizny i zbiórki publiczne. Ale korzystanie z nich wymaga wiedzy.

            Dlatego Stowarzyszenie „DZIECKO”  we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Gostyniu zorganizowało (14.03) bezpłatne spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami URZĘDU SKARBOWEGO w GOSTYNIU. Przybyli na nie przedstawiciele ponad 20 stowarzyszeń i fundacji działających głównie w obszarze pomocy społecznej oraz przedstawiciele PCPR w Gostyniu.

            Specjaliści z gostyńskiej skarbówki: Halina Hańć, Maria Maćkowska i Janusz Materkowski w sposób przystępny, ale bardzo precyzyjny przybliżyli tematy przekazywania darowizn od instytucji i osób prawnych na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, przekazywania darowizn na rzecz grup nieformalnych (np. koła gospodyń wiejskich) działających w obszarze wykluczenia społecznego oraz organizowania zbiórek publicznych na rzecz osób fizycznych i organizacji non profit  w świetle przepisów prawa podatkowego.

            Uczestnicy szkolenia zadawali też wiele pytań, na które obszernie odpowiadali przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Gostyniu. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-03-17 21:58:19

Inne artykuły