Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Obrady Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

    W minionym tygodniu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu obradowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim. Zaopiniowała projekt podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania Powiatu Gostyńskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz na działalność Warsztatów Terapii Zawodowej w Piaskach. Członkowie Rady zaopiniowali także projekt podziału środków dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
    Dodatkowo członkowie Rady dyskutowali nad informacjami przygotowanymi przez PCPR na temat braku środków PFRON na realizację zadań powiatu, przeniesienia siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i zagrożeń przy tworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Borku Wlkp. Zapoznali się też z warunkami konkursu ogłoszonego przez Starostę Gostyńskiego w obszarze pomocy społecznej.
    Rada zaproponowała też zmniejszenie kwot dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie tworzenia stanowisk dla pracowników niepełnosprawnych, by można było – mimo mniejszej puli środków – wesprzeć większą liczbę wnioskodawców.

    Powiatową Społeczną Radę tworzy obecnie dwoje przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiciel pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych, reprezentanci Urzędu Miejskiego w Gostyniu i Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu. W pracach Rady uczestniczą też z głosem doradczym przedstawiciele PCPR w Gostyniu.
Data dodania: 2009-03-03 12:00:00

Inne artykuły