Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Obradowała Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim członkowie Rady zapoznali się z projektem podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przydzielonych powiatowi gostyńskiemu. W spotkaniu prócz członków Rady uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Natalia Hajnsz – kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Mirosław Sobkowiak – dyrektor oraz Violetta Kolendowicz - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Piaskach. Omawiano też ograniczenia w dostępie do środków finansowych PFRON, spowodowane zmniejszeniem tych środków dla powiatów, w tym dla powiatu gostyńskiego.

     Dyskutowano również o usprawnieniu systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, np. przez ograniczenie czasu ich uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej czy w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz ograniczeniach dotykających zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.

  Warto przypomnieć, że w skład Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim wchodzą: Katarzyna Gubańska – przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu; Małgorzata Walczak – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”; Gerard Misiaczyk – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”; Andrzej Czupryński – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu oraz Zofia Grzegorzewska – członek Krajowej Izby Gospodarczo – Rehabilitacyjnej, prezes Spółki PPHU „Simet” S.A. w Piaskach.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-03-07 14:49:31

Inne artykuły