Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nowa siedziba PZON

Nowa siedziba
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Gostyniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że działający przy PCPR Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmienił swą siedzibę. Obecnie urzęduje przy ul. Wrocławskiej 255a a w budynku tzw. pastorówki (za kościołem św. Ducha). Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony parkingu za budynkiem.
Powiatowy Zespół urzęduje w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.
Z pracownikami Zespołu można skontaktować się także telefonicznie:  
065-572-01-91,   faksem: 065-572-75-28 lub pocztą elektroniczną: pzon@gostyn.pl
Data dodania: 2009-03-02 12:00:00

Inne artykuły