Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Ul. Nowe Wrota 7

63-800 Gostyń

W sprawie

Postępowania O Udzielenie Zamówienia Publicznego

O Wartości  poniżej200000 €

Prowadzonego W Trybie Przetargu Nieograniczonego

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Wsparcie niepełnosprawnych, młodzieży i rodzin w ramach projektu

”Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie gostyńskim””

Sygnatura postępowania:  230.1.2012

 

Informuje, iż do dnia składania ofert tj. do 27.06.2012 r. wpłynęły oferty dwóch wykonawców, z których jeden w toku postępowania został wykluczony. Ocenie podlegała jedna oferta

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów

cena

Liczba punktów

doświadczenie

Łączna liczba punktów

1

Konsorcjum Firm: B – Consulting Bartłomiej Gębarowski Ul. Malczewskiego 11 lok. 49 35-114 Rzeszów, Klub Wakacyjny Sp. Z o. o. Ul. Schillera 6/53 00-248 Warszawa, PUTR Wodnik, ul. Wojska Polskiego 28 78-111 Ustronie Morskie, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Maria”, Ul. Podhalańska 3a, 34-501 Zakopane, BUT –S „Atlas” Małgorzata Wilińska Ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin

589 800 zł

 

 

30 punktów

 

 

 

70 punktów

 

 

 

100 punktów

2

Konsorcjum Firm: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, Apiherba Ośrodek Apifitoterapii dr E. Kałużny ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, pałac Witosław 64-113 Osieczna

Oferent wykluczony

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

zawiadamiam, że w dniu 4 lipca 2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez Konsorcjum Firm: B – Consulting Bartłomiej Gębarowski Ul. Malczewskiego 11 lok. 49 35-114 Rzeszów, Klub Wakacyjny Sp. Z o. o. Ul. Schillera 6/53 00-248 Warszawa, PUTR Wodnik, ul. Wojska Polskiego 28 78-111 Ustronie Morskie, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Maria”, Ul. Podhalańska 3a, 34-501 Zakopane, BUT –S „Atlas” Małgorzata Wilińska Ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

/-Mirosław Sobkowiak/

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2012-07-04 14:36:10

Inne artykuły