Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogólnopolskie Forum PCPR - ów

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "CENTRUM" organizuje VIII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR, które odbędzie się 24-27 kwietnia 2013 r. w Solcu - Zdroju, woj. świętokrzyskie.

W programie Forum bloki dyskusyjne na tematy m.in.:

  1. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotychczasowe doświadczenia i potrzeba zmian
  2. Projekt  założeń ustawy o poprawie świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego
  3. Projekt nowej ustawy o pomocy społecznej
  4. Program PFRON „Aktywny Samorząd”

oraz Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "CENTRUM".

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-04-07 08:00:39

Inne artykuły