Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Otwarto nową siedzibę PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje osoby korzystające ze wsparcia specjalistów tej jednostki, że zmieniło swoją siedzibę. Nowy adres to: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 8.

Oficjalnego otwarcia nowej siedziby dokonał Starosta Gostyński Robert Marcinkowski wręczając klucze do nowego miejsca dyrektorowi PCPR w Gostyniu. Wręczył też klucze dwóm szefom pozostałych instytucji, które również znalazły swoje nowe siedziby w wyremontowanym budynku dawnej przychodni: dyrektorce Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu i przewodniczącej Powiatowego Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu. Nowe miejsce stało się w ten sposób siedzibą Powiatowego Centrum Usług Społecznych. W budynku ma też swoja siedzibę powiatowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Gostyniu. W oficjalnym otwarciu Powiatowego Centrum Usług Społecznych wzięli udział, obok przedstawicieli władz powiatu również przedstawiciele władz gmin wchodzących w skład Powiatu Gostyńskiego i szefowie jednostek współpracujących z instytucjami, które znalazły swoje siedziby w nowo wyremontowanym budynku.

Obecnie wszystkie usługi świadczone przez PCPR w Gostyniu są dostępne w nowej siedzibie przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu (I piętro budynku dawnej przychodni). Wjazd do budynku windą od strony ul. Wrocławskiej, wejście klatką schodową od strony ul. ks. Olejniczaka.

Jednocześnie PCPR w Gostyniu informuje, że poza adresem pozostałe dane kontaktowe nie ulegają zmianie: telefon 65 572 75 28, faks 65 572 75 29, mail: pcpr@gostyn.pl

PCPR w Gostyniu informuje także, że swoje siedziby zmieniły też Ośrodek Mediacyjny i Punkt Spotkań z dziećmi, prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”. Są one umiejscowione także przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-07-16 19:16:24

Inne artykuły