Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Partnerstwo lokalne dla ekonomii społecznej

Odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Lokalnego Powiatu Gostyńskiego, którego celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie przedstawiciele spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, zakładu aktywności zawodowej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, urzędów miejskich i starostwa powiatowego. W spotkaniu uczestniczyły też Barbara Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Agata Tracz i Kamila Fabin z Brzezin  - gminy, która jest prekursorem stosowania klauzul społecznych w Polsce, a także burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. W czasie kilkugodzinnego spotkania poruszono sprawy spółdzielczości socjalnej na terenie powiatu gostyńskiego oraz współpracy z podmiotów ekonomii społecznej z samorządami lokalnymi.

Dużą część spotkania poświecono klauzulom społecznym, czyli wprowadzonym w Polsce od roku 2009 r. preferencjom w zamówieniach publicznych dla wykonawców stosujących instrumentów wspomagające pracowników z grup defaworyzowanych (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych czy zwalnianych z pracy). Omawiano praktyczne aspekty stosowania klauzul społecznych, zarówno na etapie zamówienia publicznego jak i na etapie realizacji działań. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-04-06 12:32:10

Inne artykuły