Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR i Dziecko pomogą ofiarom przestępstw

 

Już po raz szósty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw".

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „Dziecka” i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Dlatego w siedzibie PCPR w Gostyniu w dniach 20-24 lutego 2012 r. zostanie w godzinach popołudniowych uruchomiony punkt konsultacyjny dla ofiar przestępstw. W tych godzinach zostanie uruchomiona też informacyjna linia telefoniczna 655727799. Oprócz tego wsparcie będzie można też otrzymać w godzinach pracy PCPR. Od poniedziałku do piątku kompleksowych informacji osobom pokrzywdzonym – ofiarom przestępstw będą udzielać wolontariusze: prawnik, psycholog, specjalista pomocy psychologicznej, specjaliści pracy socjalnej, mediatorzy sądowi, pedagodzy, terapeuci środowiskowi i pedagog rodzinny.

Każda ze zgłaszających się osób pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz uzyskania informacji na temat przysługujących im uprawnień, otrzyma specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba jej kontynuowania.

 

Grafik dyżurów wolontariuszy - specjalistów PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „Dziecko” w punkcie konsultacyjnym uruchomionym w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” (Gostyń, ul. Nowe Wrota 7):

poniedziałek (20.02.) 15.00 – 17:00   prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny

wtorek (21.02.) 15.00 – 17:00   mediator sądowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta środowiskowy,

środa (22.02.) 15.00 – 18:00   prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny

czwartek (23.02.) 15.00 – 17:00   mediator sądowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta środowiskowy,

piątek (24.02.) 15.00 – 17:00   mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej,

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-02-08 21:22:15

Inne artykuły