Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR odebrał Nagrodę Marszałka Wielkopolski dla Powiatu Gostyńskiego

Przedstawiciele Powiatu Gostyńskiego odebrali z rąk Marszałka Wielkopolski nagrodę dla powiatu przyjaznego niepełnosprawnym. Jest to nagroda dla wszystkich, którzy w organizacjach pozarządowych oraz w samorządzie powiatowym, a także i gminnych, pracują na rzecz osób niepełnosprawnych.

            10 listopada w hotelu „Mercure” na uroczystym podsumowaniu I etapu konkursu „Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym”, zorganizowanego przez Województwo Wielkopolskie i Telewizję Polską, Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak i Wicemarszałek Krystyna Poślednia, która jest jednocześnie Przewodniczącą Kapituły konkursu, wręczyli Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosławowi Sobkowiakowi i Violetcie Kolendowicz – Kierownikowi Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu wyróżnienie dla powiatu i nominację do finałowego etapu konkursu. Dodatkową nagrodą jest film Telewizji Polskiej o Powiecie Gostyńskim.

            Marszałek Marek Woźniak, wręczając nagrodę, podkreślił, że „otrzymane wyróżnienie jest nie tylko dowodem na sumienne i odpowiedzialne realizowanie przez Państwa Powiat zadań z obszaru niepełnosprawności, ale przyczyni się do podejmowania dalszych systemowych rozwiązań pozwalających osobom niepełnosprawnym na aktywne i pełne uczestnictwo w życiu społecznym”.

            Przypomnijmy, że samorząd Powiatu Gostyńskiego został doceniony m.in. za stworzenie kompleksowego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, na który składają się powiatowe placówki oraz placówki III sektora i aktywnie działające organizacje  pozarządowe. Nie bez znaczenia jest też duża liczba projektów realizowanych dla osób niepełnosprawnych przez stowarzyszenia i fundacje w partnerstwie z jednostkami organizacyjnymi powiatu i gminami.

            Jest to kolejne, po zwycięstwie w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny seniorom”, znaczące wyróżnienie zdobyte przez Powiat Gostyński w okresie kilku dni.

Źródło: oprac. PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2010-11-11 19:51:52

Inne artykuły