Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR przeszkolił kolejnych specjalistów przeciw przemocy

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego przeciwdziałającego przemocy na ternie Gminy Krobia podnosili swoje kwalifikacje z zakresu przeciwdziałania przemocy.

                Zespół Interdyscyplinarny w Krobi, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zorganizował dwa szkolenia (11.04) dla swoich członków oraz dla specjalistów powoływanych w skład Grup Roboczych, pracujących z poszczególnymi rodzinami.

Na szkoleniach przypomniano obowiązki funkcjonariuszy publicznych, czyli pracowników socjalnych, pedagogów, nauczycieli, policjantów, lekarzy, pielęgniarek, psychologów wynikające z procedury „Niebieskie Karty” oraz z innych przepisów. Omawiano krok po kroku zasady interwencji, podkreślając, że musi być ona skuteczna i nieść rzeczywistą pomoc ofiarom przemocy. Zwrócono uwagę na konieczność opracowywania przez pracowników socjalnych planów bezpieczeństwa dla osób doznających przemocy i ich rodzin, a przez pedagogów dla dzieci. By doskonalić tę umiejętność w ramach samokształcenia, uczestnicy szkolenia otrzymali specjalne materiały poglądowe. Omawiano też metody pomocy ofiarom przemocy, zwłaszcza dzieciom.

                Przypomniano też samą procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Niebieskie Karty". Polega ona na obowiązku interwencji przez każdego pracownika oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej czy policji oraz sporządzeniu specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Karta ta przekazywana jest następnie do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

                Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy policyjnego, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.  

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-04-13 15:16:30

Inne artykuły