Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR przeszkolił przedszkolanki

 

Nauczyciele i wychowawcy gostyńskich przedszkoli zostali przeszkoleni w stosowaniu procedury "Niebieskie Karty", przeciwdziałającej przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec dzieci. 

                16 stycznia br. odbyło się specjalistyczne szkolenie, zorganizowane przez Przedszkole nr 4 w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. W czasie kilkugodzinnych zajęć nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy, pracujący w gostyńskich przedszkolach, zapoznali się procedurą przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Niebieskie Karty". Polega ona na obowiązku sporządzenia przez każdego pracownika oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Karta ta przekazywana jest następnie do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

                Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.  

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-01-18 23:42:19

Inne artykuły