Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR w Gostyniu pomaga rodzinom i pomaga dzieciom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wygrało grant
w ogólnopolskim otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011.

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację dla projektu PCPR w Gostyniu: „Pomagając rodzinie – pomagamy dzieciom”.

Celem nagrodzonego programu pomocy dziecku i rodzinie jest promocja idei rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin, w tym zastępczych. W ramach projektu realizowanych jest wiele działań. Odbędą się całodniowe (8.00 – 16.00) specjalistyczne warsztaty dla rodziców, poświęcone następującym tematom:

  1. Więź i przywiązanie - 3 listopada (czwartek);
  2. Zaburzenia zachowania , umiejętność pomagania dziecku - 15 listopada  (wtorek);
  3. Strata, przeżywania żałoby, lęki, fobie - 22 listopada 2011r. (wtorek);
  4. Depresje dziecięce i uzależnienia - 13 grudnia (wtorek).

PCPR w Gostyniu zaprasza chętnych, nabór (tel. 65-572-75-28 Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie) prowadzony jest do wyczerpania liczby miejsc.

Realizowane są też na terenie powiatu warsztaty grupowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców mających problemy wychowawcze, by w ten sposób ograniczyć pozbawianie rodziców biologicznych opieki nad dziećmi.

Realizacja projektu już w pełni, powstały nowe zawodowe rodziny zastępcze, pełniące funkcje pogotowia rodzinnego dla małych dzieci oraz specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzone jest też szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione. Uczestniczy w nim dwunastu kandydatów. Trwa też nabór kolejnych kandydatów na rodziców zastępczych. Chętni mogą zgłaszać się do PCPR w Gostyniu (tel. 65-572-75-28).

Oczekiwanym przez rodziny zastępcze działaniem jest doposażenie i odnowienie zaplecza rodzin zastępczych poprzez zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Uruchomiono też od lipca br. przy PCPR w Gostyniu Ośrodek Wsparcia dla Rodzin i Dzieci, z którego korzystają rodziny zastępcze oraz naturalne. W ośrodku (Gostyń, ul. Nowe Wrota 7) można skorzystać z poradnictwa specjalistycznego (najlepiej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym ze względu na duże zainteresowanie poradami):

- psychologa – we wtorki (15.00 – 17.00)

- doradcy zawodowego – w środy (15.00 – 17.00)

- pracownika socjalnego – w czwartki (15.00 – 17.00)

- pedagoga – w poniedziałki (16.00 – 18.00)

- specjalisty pomocy psychologicznej  - we wtorki (15.00 – 17.00).

W ramach projektu realizowane są też mediacje rodzinne oraz prowadzone są grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. 

Innym, ważnym elementem projektu są zajęcia dla dzieci i młodzieży wzmacniające poczucie sprawstwa i kompetencje. Realizowane są warsztaty fotograficzne oraz zajęcia na pływalni i kręgielni.

W ramach projektu grupa usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej otrzyma doposażenie mieszkań, w celu umożliwienia łatwiejszego startu życiowego.

Dodatkowym, niemniej ważnym elementem są  działania integrujące środowisko rodzin zastępczych.

Wszystkie działania w projekcie są nieodpłatne dla wszystkich uczestników projektu.

Partnerami wspierającymi realizacje projektu są Dom Dziecka w Bodzewie i Stowarzyszenie „Dziecko”.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-10-02 01:24:38

Inne artykuły