Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR w Gostyniu pracuje bez zmian

Powiatowe  Centrum  Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że dnia 2 maja 2017 r. (wtorek w czasie majowego długiego weekendu) pracuje tak, jak w każdy dzień roboczy.

PCPR w Gostyniu konsekwentnie realizuje zasadę, przyjętą w początkach  swojej działalności, że urzęduje w dni, które mogłyby być dniami wolnymi pracy. Jest to okazja dla tych, którzy chcą skorzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych w PCPR w Gostyniu, a nie znajdują na to czasu w ciągu zapracowanego tygodnia. Drugim powodem realizowania zasady urzędowania w dni, które mogłyby dniami wolnymi od pracy, jest wielokrotnie już potwierdzona zjawisko, że w także w czasie długich weekendów pojawiają się w rodzinach problemy, zwłaszcza związane z przemocą w rodzinie, których rozwiązanie wymaga specjalistycznego wsparcia.

Większość placówek, tworzących powiatowy system pomocy społecznej w Powiecie Gostyńskim, koordynowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, działa nie tylko w dni robocze, ale także w weekendy i święta. Są to Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Dziecka w Gostyniu, Dom Dziecka w Bodzewie czy Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach – Marysinie. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-04-26 09:43:40

Inne artykuły