Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR w Gostyniu przygotowuje naucycieli na spotkania z przemocą

 

Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy uczą się stosowania procedury "Niebieskie Karty", przeciwdziałającej przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec dzieci.  Polega ona na obowiązku wszczęcia  interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Procedurajest uporządkowanym sposobem działania w trudnych sytuacjach, a jej podstawową zaletą jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad sensem i kolejnością podejmowanych czynności. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie dziecka jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie emocjonalne, czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni dziecku bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niego sytuacji, ale również i taka, która pozwoli na zgromadzenie wartościowego materiału dowodowego dającego możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców dziecięcych dramatów.

                24 i 25 stycznia br. odbyły się kolejne specjalistyczne szkolenia, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, tym razem we współpracy  z Zespołem Szkół w Brzeziu i Zespołem Szkół w Szelejewie. W czasie kilkugodzinnych zajęć nauczyciele zapoznali się procedurą przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Niebieskie Karty". Po udzieleniu pomocy (jeżeli sytuacja tego wymaga) dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz "Niebieskiej Karty" do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

                Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-01-29 09:28:11

Inne artykuły