Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR w Gostyniu przyłączyło się do akcji Rzecznika Praw Dziecka

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przyłączyło się do kampanii społecznej „Nie ma dzieci – są ludzie”, która ma na celu przypomnieć dorosłym, że dzieci są ludźmi i posiadają niezbywalne prawo do szacunku i godnego traktowania. Inicjatorem kampanii jest Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

 

            Kampania „Nie ma dzieci, są ludzie” trwać będzie do końca bieżącego roku. W ramach jej działań, w mediach ogólnopolskich jak i regionalnych emitowane będą spoty promujące akcję. W całej Polsce zawisły także plakaty autorstwa Piotra Zielińskiego jednego z 20 finalistów konkursu ogłoszonego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Takie plakaty zostały umieszczone na stronach internetowych PCPR w Gostyniu oraz wiszą w siedzibie Centrum. Można je też otrzymać w PCPR lub pobrać ze strony Rzecznika Praw Dziecka. Zachęcamy wszystkich, którzy popierają idee kampanii, do okazania poparcia i umieszczenia ich na stornach www lub w siedzibie swojej instytucji. 

            Marek Michalak zwraca uwagę na najnowsze wyniki badań dotyczących postaw społecznych wobec bicia dzieci. Według nich poziom społecznej akceptacji dla bicia dzieci należy ocenić jako nadal wysoki. W społeczeństwie polskim nadal, niestety, zdecydowana większość osób aprobuje stosowanie tzw. „klapsów” – aż 68%. Cieszyć może fakt, że aż 72% badanych wyraziło gotowość do zareagowania, jeśli podejrzewaliby występowanie przemocy wobec dziecka. Jednakże w dużym stopniu byłyby to działania wyjaśniające; widoczna jest także niechęć do podejmowania działań bezpośrednich:

 

– Stosowanie przemocy wobec dzieci jest najstraszniejszym z przestępstw, jakie może popełnić dorosły, jednak nie mniej przerażający jest też fakt, że – jak wykazują badania – wielu dorosłych znajduje szeroki wachlarz powodów usprawiedliwiających swoją bierność, czy  niechęć do podejmowania działań bezpośrednich, kiedy w otoczeniu dzieje się krzywda dziecku. Obojętność społeczeństwa, a w konsekwencji przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec młodych ludzi jest – moim zdaniem – niedopuszczalna i mam nadzieję, że zorganizowana kampania uczuli dorosłych także i na ten problem. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-11-24 23:27:14

Inne artykuły