Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR w Gostyniu uczy procedury "Niebieskich Kart"

 

W powiecie gostyńskim odbyły się dwa kolejne specjalistyczne szkolenia, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, tym razem we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pępowie pierwsze oraz z Przedszkolem Nr 1  w Gostyniu drugie.

                Pierwsze poświęcone było kompleksowemu przeciwdziałaniu przemocy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Pępowie (policjanci, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kuratorzy) doskonalili praktyczne elementy działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w tym konstruowania planów pomocy. Poznawali też sądowe i pozasądowe możliwości izolacji sprawcy od ofiary. Część spotkania poświęcona była interwencyjnemu odbiorowi dziecka w przypadku zagrożenia jego życia.

                Drugie ze szkoleń - dla wychowawców gostyńskich przedszkoli - poświęcone było procedurom przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Niebieskie Karty", realizowanym na poziomie interwencyjnym.

                Przypomniano, że  procedura "Niebieskich kart" polega na obowiązku wszczęcia  interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad sensem i kolejnością podejmowanych czynności. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie emocjonalne, czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji, ale również i taka, która pozwoli na zgromadzenie wartościowego materiału dowodowego dającego możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców rodzinnych dramatów.

                Po udzieleniu pomocy (jeżeli sytuacja tego wymaga) dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz "Niebieskiej Karty" do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

                Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim. 

            Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-06-09 09:19:11

Inne artykuły