Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR zaprasza rodziny zastępcze na grupy wsparcia!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

– Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału
w organizowanych grupach wsparcia!

 

            Grupa wsparcia – to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, wymieniają poglądy, informacje oraz mają szansę spotkać inne osoby, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele. Grupy wsparcia organizowane przez PCPR w Gostyniu prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, aby służyć wsparciem, radą, pomocą, informacją oraz ubogacać i wzmacniać metody pracy z dziećmi.

            Szeroko rozumianym celem grupy jest wzrost świadomości uczestników na
temat siebie (osobistych pragnień, dążeń, celów życiowych) jak również
zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących odmiennych i niecodziennych. Grupę wsparcia tworzą ludzie doświadczający podobnych trudności w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, a także sytuacjami nietypowymi, odbiegającymi od zwykłych zachowań. Grupa bywa swoistym laboratorium, w którym uczestnicy doświadczają obecności innych osób i pod czujnym okiem prowadzącego, wspólnymi siłami, w atmosferze zaufania, zrozumienia i wzajemnej życzliwości mogą podzielić się swoimi problemami z grupą. Poczucie obcowania z innymi, wymiana cennych doświadczeń, akceptacja uczuć i emocji, towarzysząca spotkaniom, sprzyja doświadczaniu siebie, innemu spojrzeniu na problem i otwarciu na inne sposoby wyjścia z trudności.

            Spotkania grup wsparcia będą organizowane średnio raz w miesiącu - zgodnie ze zgłaszanymi oczekiwaniami i potrzebami osób zainteresowanych.           

            Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt z pracownikami Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie – Zespołu Pieczy Zastępczej w PCPR w Gostyniu, tel. 65-575-75-28.

 

Planowane* terminy i tematy wiodące grup wsparcia w I półroczu 2013 r.:

Lp.

Planowany termin  
i czas trwania

Planowany temat

1.

29.01.2013 r.

godz. 10:00 - 12:00

godz. 15:00 - 17:00

Sposoby radzenia sobie w sytuacji obniżonej motywacji dziecka do nauki

2.

26.02.2013 r.

godz. 10:00 - 12:00

godz. 15:00 - 17:00

Metody pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce

3.

05.03.2013 r.

19.03.2013

godz. 10:00 - 12:00

godz. 15:00 - 17:00

Praca z dzieckiem oparta na zasobach

4.

23.04.2013 r.

godz. 10:00 - 12:00

godz. 15:00 - 17:00

Skuteczne metody wpierania rozwoju dziecka

5.

21.05.2013 r.

godz. 10:00 – 12:00

godz. 15:00 – 17:00

Kontakty z rodziną dziecka

6.

25.06.2013 r.

godz. 10:00 – 12:00

godz. 15:00 – 17:00

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

lub

Trudności usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

 

* PCPR zastrzega  sobie możliwość zmian terminów i tematów

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-01-20 19:00:40

Inne artykuły