Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PCPR pomaga rodzicom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych. 

Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd. W każdym spotkaniu, oprócz rad specjalistów, także sami rodzice wymieniają się swoimi doświadczeniami, opowiadają o swoich sukcesach i problemach i wzajemnie się wspierają radami.

Drugą formą pomocy są popołudniowe dyżury specjalistów. Każdego tygodnia doradzają oni w sprawach indywidualnych, które zgłaszają rodzice. W poniedziałki od godz. 16.00 do 18.00 dyżurują pracownicy socjalni, we wtorki od godz. 15.00 do 17.00 prawnicy, w środy od godz. 15.00 do 17.00 psychologowie, a w czwartki od godz. 15.00 do 17.00 pedagodzy.

Kolejną formą są 50-godzinne szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Do końca roku planowane są jeszcze dwa szkolenia, ale zostały wolne miejsca, dlatego PCPR zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania swego udziału.

PCPR w Gostyniu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dziecko” realizuje również warsztaty grupowe dla rodziców, których celem jest wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczą się, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi. Warsztaty obejmują część wykładową, warsztatową i zajęcia praktyczne (łącznie w jednej grupie 50 godzin). Zajęcia są prowadzone w 2 grupach. Trzecia zostanie uruchomiona we wrześniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7, tel. 065 572 75 28, mail: pcpr@gostyn.pl).

Pomoc dla rodziców jest realizowana w ramach programu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej - najlepszym sposobem pomocy dzieciom z terenu powiatu gostyńskiego okresowo pozbawionym pieczy rodziny własnej”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatu Gostyńskiego. Warsztaty grupowe dla rodziców realizowane są przy współfinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Gostyński i Wojewodę Wielkopolskiego.
Data dodania: 2009-07-26 12:00:00

Inne artykuły