Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pępowo ma zespół interdyscyplinarny

Sesja Rady Gminy Pępowo, która odbyła się 21 marca 2011 r., poświęcona była m.in. sprawom przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwalono Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016, a także zasady powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i zasady jego działania. Przed przyjęciem obu uchwał dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawił radnym  oraz licznie przybyłym na sesję gościom prezentację, w której zapoznał radnych z zasadami działania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz z nowymi narzędziami przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z których mogą korzystać gminy oraz wspierające je powiaty i współpracujące z nimi resorty sprawiedliwości, pomocy społecznej, służby zdrowia czy oświaty. Odpowiedział też na pytania radnych dotyczące finansowania nowych zadań oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za przeciwdziałanie przemocy.

 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-03-21 21:27:32

Inne artykuły