Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Piętnasta jubileuszowa edycja Miaskowskiego

Dział Promocji i Kultury Urzędu Gminny w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Kreatywni” w Piaskach zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby niepełnosprawne z powiatu gostyńskiego do udziału w 15 JUBILEUSZOWYM Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: Starosta Powiatu – Robert Marcinkowski i Wójt Gminy Piaski – Wiesław Glapka.

W tym roku finał konkursu odbędzie się 27 listopada w Świetlicy Środowiskowej w Smogorzewie - wsi, w której urodził się Kasper Miaskowski. Początek o godz. 13.00

Uczestnicy finału zaprezentują dwa utwory, w tym obowiązkowo przynajmniej fragment utworu autorstwa Kaspra Miaskowskiego. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.

Zmagania konkursowe odbędą się w czterech kategoriach: - szkół podstawowych, - gimnazjów, - szkół ponadgimnazjalnych, - osób niepełnosprawnych.          W każdej kategorii zostaną wręczone nagrody dla najlepszych recytatorów. Przyznana zostanie również Nagroda Publiczności oraz Grand Prix.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu serdecznie zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w tej jubileuszowej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii osób z niepełnosprawnością prosimy o dostarczenie karty zgłoszeniowej do Konkursu do dnia 14 listopada 2016 roku do siedziby PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń, mail: pcpr@gostyn.pl)

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Natalia Hajnsz, tel. 65 572 75 28

 

                Sebastian Nowak – przedstawiciel organizatorów przypomina: - Ideą przewodnią Konkursu jest chęć krzewienia oraz doskonalenia kultury  polskiej i sztuki żywego słowa, upowszechnianie poezji wśród młodzieży oraz integracja środowiska młodzieżowego. Konkurs ma również umożliwić zapoznanie dzieci i młodzieży z literaturą pozaszkolną oraz postacią Kaspra Miaskowskiego – poety XVI w.  pochodzącego ze Smogorzewa. Pragniemy również poszerzyć bądź rozbudzić zainteresowania literackie wśród osób niepełnosprawnych.


Poniżej podajemy linki do pobrania materiałów związanych z konkursem:
Cyfrowa wersja "Zbioru Rytmów" Kaspra Miaskowskiego:
http://www.gokpiaski.webd.pl/zbior_rytmow.pdf

Karta zgłoszenia Finalisty:
http://www.gokpiaski.webd.pl/karta_finalisty_2016.pdf

Regulamin Konkursu:
http://www.gokpiaski.webd.pl/reg_miask_2016.pdf

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-11-06 21:52:07

Inne artykuły