Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Po bezpłatne porady do "Dziecka :l

Specjaliści Stowarzyszenia „DZIECKO” udzielają bezpłatnych porad wszystkim potrzebującym w Punkcie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w Punkcie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz w Centrum informacyjno-doradczym dla organizacji pozarządowych, które mieszczą się w siedzibie stowarzyszenia w Gostyniu przy ul. Parkowej 1a. Porady udzielane są w ramach projektów: „Prawo dla wszystkich” oraz „Prawo dla wszystkich - Prowadzenie Centrum Informacyjno - Doradczo – Szkoleniowego dla organizacji pozarządowych z powiatu gostyńskiego”, współfinansowanych przez Powiat Gostyński w ramach otwartych konkursów ofert.

Projekty realizowane są od maja do końca grudnia br. Wsparcia udzielają: prawnik, mediatorzy, specjalista pomocy psychologicznej, specjalista pracy socjalnej, specjalista EURO-NGOs, pedagog, terapeuta środowiskowy, specjalista ds. księgowych.

 

           Obecnie dyżury odbywają się w następujących terminach:

Porady prawne – poniedziałki od 15.00 do 17.00                                                                                                            

Pomoc psychologiczna – wtorki od 17.00 do 19.00

Poradnictwo dla NGOs – środy od 16.00 do 17.00

Poradnictwo socjalne – czwartki od 15.00 do 17.00

Poradnictwo księgowe dla ngos – czwartki od 17.00 do 19.00

W ramach obu działań stowarzyszenie „Dziecko” oferuje bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu gostyńskiego. Porady udzielanie są: stacjonarnie - w Punkcie Porad ul. Parkowa 1a, telefonicznie – pod numerem 725 167 236 czynnym w czasie dyżurów, e-mailowo pod adresem stowarzyszeniedziecko@wp.pli listownie.

 

W czasie dyżurów można również otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie a nawet schronienie. Można też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym. Obie publikacje zostały opracowane i wydane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach programu „Prawo dla wszystkich”.

Źródło: oprac. Dziecko
Data dodania: 2011-11-30 22:52:44

Inne artykuły