Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Po pomoc do PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia specjalistycznego ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Specjalnie dla tych grup prowadzone są przy PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 572 75 28, pcpr@gostyn.pl) działania: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

                Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest czynny w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 oraz w godzinach pracy PCPR. Wsparcia i porad udzielają oraz interwencje podejmują specjaliści: prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, pedagog rodzinny, terapeuci, mediatorzy.

                Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin jest czynny w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 oraz w godzinach pracy PCPR. Dyżurują w nim specjaliści: prawnik, specjalista pracy socjalnej, pedagog, u których można uzyskać porady oraz wsparcie.

               

                Potrzebujący pomocy mogą też skorzystać z Telefonu Zaufania (65 572 77 99) przy PCPR w Gostyniu. W ramach tej usługi dostępnej w godzinach pracy PCPR oraz dodatkowo w środy od 15.00 do 18.00 dzięki dyżurom wolontariuszy - można uzyskać anonimowo pomoc psychologiczną, otrzymać informacje o sposobie rozwiązywania problemów. Dyżurujący przy telefonie specjaliści towarzyszą ludziom zmagającym się w samotności z przerastającymi ich problemami oraz podejmują interwencje w sprawach kryzysowych.

                Uzupełnieniem wyżej omówionych form wsparcia i pomocy jest działalność Ośrodka Mediacyjnego, prowadzonego we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dziecko”. Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadającym obydwu stronom uzgodnień. Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów. W mediacji główny nacisk kładzie się na odpowiedzialność stron. Pozostawia się im prawo decydowania o treści rozmów i ostatecznym kształcie porozumienia (lub jego braku).

                Jeśli nie radzisz sobie z problemami - skorzystaj z pomocy. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-03-06 21:02:09

Inne artykuły