Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podjazd i winda w Chwałkowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie to działająca od kilku lat placówka Powiatu Gostyńskiego, sprawująca dzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. W jej 7 pracowniach spędza codziennie czas 35 podopiecznych. Obecnie placówka doczekała się pełnego przystosowania do potrzeb jej uczestników. Zlikwidowano ostatnie bariery komunikacyjne. W tym celu wybudowano podjazd dla wózków oraz zamontowano obudowaną platformę dźwigową. Dzięki temu - jak zaznacza Kierownik ŚDS Swietłana Figiel - uczestnicy ŚDS, poruszający się na wózkach, nie mają już żadnego problemu z dotarciem do pracowni terapeutycznych. Środki na tę podwójną inwestycję, kosztującą 160 tysięcy złotych pozyskał Powiat Gostyński, który złożył stosowny wniosek do Wojewody Wielkopolskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

                Prace inwestycyjne zakończono uroczystym otwarciem, w którym uczestniczyli oprócz gospodarzy: Swietłany Figiel - Kierownika ŚDS w Chwałkowie i Ryszarda Janaszaka - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie także przedstawiciele instytucji, które przyczyniły się do tego potrzebnego niepełnosprawnym przedsięwzięcia: Maria Krupecka - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński, Eleonora Gościniak - Skarbnik Powiatu Gostyńskiego i Mirosław Sobkowiak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

                Goście przecięli wstęgi, otwierając użytkowanie podjazdu i windy, których poświęcenia dokonał proboszcz Grzegorz Szkudlarek. Do dziewiczego przejazdu windą zaprosił gości Maciej - uczestnik ŚDS, który pokierował windą. Trochę mniej szczęścia  miała druga grupa jadących, gdyż utknęła w windzie na kilka minut z powodu awarii korków. Trzeba było użyć zewnętrznego klucza, by mogli oni opuścić windę na I piętrze.

                Po uroczystym otwarciu goście odwiedzili uczestników ŚDS w ich pracowniach oraz mieszkańców DPS, którzy witali ich w swoich mieszkaniach.

                Wszystkim, którzy przyczynili sie do zrealizowania tej ważnej dla ŚDS inwestycji należą się podziękowania.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-02-03 07:21:14

Inne artykuły