Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podsumowali i pochwalili

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2010.

W wyniku działań placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie w 2010 roku: 569 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 149 dzieciom), 146 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 75 osób usamodzielniono. Zrealizowano 44 projekty socjalne, adresowane do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 1556 decyzji administracyjnych, udzieliło
10 328 porad osobom indywidualnym, przeprowadziło 51 kontroli w palcówkach podległych, zorganizowało 35 szkoleń. Udzieliło też 1339 świadczeń na kwotę 1 033 669,20zł oraz 739 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadziło też 27 mediacji rodzinnych i udzieliło 106 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 60 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym. Zostało wydanych 1500 egz. „Wojewódzkiego informatora dla osób niepełnosprawnych”, 1000 egz. broszury informacyjnej dla ofiar przemocy oraz 250 egz. publikacji „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”.

Odnotowano też w ubiegłym roku znaczące sukcesy, np. pierwsze miejsce powiatu w ogólnopolskim konkursie „Samorząd przyjazny seniorom”, nagroda Marszałka Wielkopolski  w konkursie „Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym” czy wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej okazji Dnia pracownika Socjalnego dla Stowarzyszenia „Dziecko”.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Ośrodek Mediacyjny, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne, specjalistyczne rodziny zawodowe i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Rawiczu, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Bruczkowie, Dom Dziecka w Bodzewie i działające przy nim: Dom Usamodzielnień w Gostyniu, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Krobi, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Gostyniu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach oraz stale współpracujących 14 organizacji pozarządowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Robert Marcinkowski złożył na ręce Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu podziękowania dla wszystkich pracowników powiatowej pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz innych i pogratulował znaczących osiągnięć.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-05-19 18:25:11

Inne artykuły