Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Pomogli… 
i będą pomagać dalej

 

Zakończył się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „Dziecko”: prawnicy, psycholog, specjalista pomocy psychologicznej, specjaliści pracy socjalnej, mediatorzy sądowi, terapeuci środowiskowi, pedagog rodzinny - dyżurowali od poniedziałku do niedzieli włącznie w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzonym w formie wolontariatu. Z ich nieodpłatnych porad w ciągu 7 dni skorzystały 24 osoby. W tym z porad w formie telefonicznej korzystali też mieszkańcy powiatu górowskiego i rawickiego. Osoby, które korzystały z porad osobiście, otrzymywały dodatkowo specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” oraz broszurę wydaną przez „Dziecko”, zawierającą porady dla ofiar przemocy domowej.

 

To jednak nie koniec pomocy oferowanej przez PCPR w Gostyniu i „Dziecko”.

 

W każdy wtorek w siedzibie Stowarzyszenia „Dziecko” przy ul. Parkowej 1a w Gostyniu w godz. 16.00 do 18.00 czynny jest Punkt Wsparcia dla ofiar przemocy oraz dla osób niepełnosprawnych. A we wtorek i środę od 16.00 do 17.30 czynne jest Centrum Informacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych. W tych godzinach czynna jest też informacyjna linia telefoniczna 725-167-236. W punkcie wsparcia i centrum doradczym dyżurują w formie wolontariatu specjalista pomocy psychologicznej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny oraz doradcy dla organizacji pozarządowych.

 

Z kolei w każdą środę w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) od 15.00 do 18.00 czynny jest Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Porad i wsparcia udzielają: prawnik, psycholog, specjaliści pracy socjalnej, mediatorzy sądowi, pedagog rodzinny i specjalista pomocy psychologicznej. Czynny jest też telefon 65-572-75-28.

 

Zarówno w czasie dyżurów w „Dziecku”, jak i w PCPR będzie można otrzymać bezpłatnie: specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary, książkowy „Informator o prawach osób niepełnosprawnych” (wydany przez Stowarzyszenie „Dziecko”) i broszurę z poradami dla ofiar przemocy domowej.

Data dodania: 2010-03-01 09:22:08

Inne artykuły