Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podsumowano powiatową pomoc społeczną

 

Rada Powiatu Gostyńskiego podsumowała działalność powiatowej pomocy społecznej w roku 2011.

W wyniku działań w 2011 roku placówek i specjalistów działających w powiatowym systemie pomocy społecznej: 585 osobom zapewniono opiekę całodobową (w tym 149 dzieciom), 614 osobom zapewnioną opiekę dzienną, 51 osób usamodzielniono. Zrealizowano 46 projektów socjalnych, adresowane do środowisk z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 2206 decyzji i postanowień administracyjnych, udzieliło 10 542 porady osobom indywidualnym, przeprowadziło 47 kontroli w palcówkach podległych, zorganizowało 26 szkoleń i konferencji dla 1068 uczestników. Udzieliło też 1672 świadczenia na kwotę 1 599 830,08 zł oraz 922 razy udzieliło pomocy rzeczowej. Przeprowadziło też 21 mediacji rodzinnych i udzieliło 124 razy pomocy w Telefonie Zaufania. Wypożyczyło też 74 razy sprzęt rehabilitacyjny potrzebującym. Zostało wydanych 200 egz. „Informatora dla osób niepełnosprawnych”, 300 egz. broszury informacyjnej dla ofiar przemocy oraz 100 egz. publikacji „Informator. Instytucje pomocy społecznej w powiecie gostyńskim”.

Odnotowano też w ubiegłym roku znaczące sukcesy, np. powiat został laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej na programy wsparcia dla rodziny za projekt „Pomagając rodzinie pomagamy dzieciom”, został też laureatem w ogólnopolskim konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej na programy osłonowe dla ofiar przemocy w rodzinie za projekt „Razem przeciw przemocy”.

System pomocy społecznej w powiecie gostyńskim tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i działające przy nim: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Ośrodek Mediacyjny, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Telefon Zaufania, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Bank Pomocy Rzeczowej, pogotowia rodzinne, specjalistyczne rodziny zawodowe i rodziny zastępcze; Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Rawiczu, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i działające przy nim Grupowe Mieszkanie w Bruczkowie, Dom Dziecka w Bodzewie i działające przy nim: Dom Usamodzielnień w Gostyniu, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Krobi, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Gostyniu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach oraz stale współpracujących 14 organizacji pozarządowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Robert Marcinkowski skierował słowa podziękowania do wszystkim pracowników powiatowej pomocy społecznej za dobrą pracę na rzecz potrzebujących.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-06-14 12:10:31

Inne artykuły