Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podsumowano akcję pomocy powodzianom

Stowarzyszenie „Dziecko”, Stowarzyszenie „Powiat Gostyń 24” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Dom Dziecka w Bodzewie zorganizowałyakcję pomocy dla powodzian z gminy Krapkowice w województwie opolskim oraz dla Sandomierza (gmin wskazanych organizatorom przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodach Opolskim i Świętokrzyskim).  Akcja pomocy powodzianom, która początkowo miała wymiar symboliczny, zmieniła się w szeroko zakrojone przedsięwzięcie. Wszystko to za sprawą połączenia wysiłków organizacji, instytucji, urzędów, szkół, parafii i przede wszystkim mieszkańców powiatu gostyńskiego, których ofiarność przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów!

Przedstawiciele organizatorów akcji: Anna Juskowiak („Powiat Gostyń 24), Violetta Kolendowicz („Dziecko) i Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu) na konferencji prasowej (23.06.10) serdecznie podziękowali wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w akcję pomocy powodzianom! Do instytucji i organizacji zostaną wysłane specjalne podziękowania za wsparcie.

 

Efekty akcji pomocy powodzianom:

 

I. Zebrano 55 ton darów (49 palet wody butelkowanej tj. 27 300 litrów, 30 palet żywności i środków chemicznych tj. 26 700 kg oraz 50 worków z art. higieny, ręcznikami i ubraniami, art. szkolnymi itd.)

 

a) z tego 24 tony (19 palet wody, 12 palet żywności i środków czystości oraz 20 worków z odzieżą roboczą i środkami czystości przekazano gminie Krapkowice (w której było 15 zalanych miejscowości, 8 miejsc przerwania wałów, 8 miejsc przelania wałów i 372 mieszkańców gminy ewakuowanych ze swoich domów – dane Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Opolskim z 20 maja 2010 r.) - transport ze sztabu w Gostyniu 4 czerwca;

 

b) z tego do prawobrzeżnych całkowicie zalanych dzielnic Sandomierza trafiło

- 9 ton  darów, m.in.: 3 tys. litrów wody, artykuły spożywcze, środki czystości, pościel, ręczniki, koce, zabawki, środki higieniczne, łóżka polowe,  kosmetyki, artykuły chemiczne, artykułu szkolne, odzież i obuwie – transport ze sztabu w Krobi 2 czerwca;

- 20 ton (25 palet wody, 5 palet żywności i środków czystości oraz 15 worków ze środkami higieny, kocami, pościelą itp.) – transport ze sztabu w Gostyniu 7 czerwca

- 2 tony (5 palet konserw i środków czystości) - transport ze sztabu w Gostyniu 8 czerwca

 

 

II. Zebrano 2 827,92 zł na koncie Stowarzyszenia „Dziecko”:

wpłaty

- kwesta w Borku Wlkp. („Dziecko” i PCPR)                      1.320,00

- kwesta w Gostyniu (Młodzieżowa Rada Miejska)                566,25

- Cieszyńska Zofia – Borek Wlkp.                                           305,00

- Samorząd Uczniowski SP Nr 1 w Gostyniu                         265,00

- Zespół Szkół w Brzeziu                                                         131,67

- Marcinkowski Robert – Gostyń                                            100,00

- Adamscy Leon i Maria – Poniec                                             50,00

- Rosińska Ewa – Sarbinowo                                                     50,00

- Zespół Szkół SP i Gimnazjum nr w Bodzewie                        40,00

 

Kwota ta zostanie przelana 25 czerwca na specjalne konto gminy Krapkowice na organizację kolonii dla dzieci powodzian i na zakup wyprawek szkolnych dla tych dzieci.

 

III. Pomoc organizacyjna w przygotowaniu wyjazdu dwóch dwudziestoosobowych grup młodzieży gimnazjalnej z prawobrzeżnego Sandomierza na dwutygodniowy pobyt w Niemczech.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

W ramach akcji pomocy w sztabie w Gostyniu pracowało 96 wolontariuszy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, 86 wolontariuszy z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, 9 wolontariuszy Młodzieżowej Rady Miejskiej, 16 wolontariuszy Stowarzyszenia „Powiat Gostyń 24”, 11 wolontariuszy Stowarzyszenia „Dziecko”, 8 wolontariuszy PCPR w Gostyniu i 16 wolontariuszy Domu Dziecka w Bodzewie, a także 3 wolontariuszy z Gimnazjum nr 1. W sztabie w Krobi pracowało 9 wolontariuszy z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi i OSP w Krobi.

Wolontariusze przepracowali ponad 1450 godzin.

Należy podkreślić, że dodatkowo we wszystkich ww. punktach zbiórki na terenie powiatu i w placówkach, firmach, organizacjach i parafiach w organizację zbiórki włączyło się wielu ludzi, którym należą się specjalne podziękowania.

 

Przez dwa dni do akcji pomocy powodzianom (sortowanie darów) przyłączyła się także grupa Holendrów, która przyjechała do powiatu gostyńskiego w ramach współpracy z Domem Dziecka w Bodzewie.

 

W ramach akcji pomocy samochody przewożące dary przejechały ok. 3500 km

 

Przebieg akcji pomocy:

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie powiatu gostyńskiego wydał Starosta Gostyński - decyzja nr OSK.5012-4/10

Akcja zbiórki darów prowadzona była w dniach 24-30 maja 2010 roku, a zbiórka na konto Stowarzyszenia „Dziecko” do 15 czerwca br. M. in. w tym czasie wolontariusze zbierali w wyznaczonych godzinach (poniedziałek od 16:00 do 20:00 pozostałe dni od 14:00 do 21:00, w ostatnim dniu akcji zbierano do godz 17.00) takie produkty jak: środki czystości, wodę butelkowaną oraz konserwy. Zbiórka odbywała się  w 6 gostyńskich marketach:

Tesco: Gostyń, ul. Leszczyńska 5, Lidl Polska: Gostyń, ul. Helesztyńskiego, Carrefour Express: Gostyń, ul. Energetyka 1D, Intermarche: Gostyń, Os. 700-lecia, Biedronka: Gostyń, ul.Łąkowa 3, Netto: Gostyń, pl. Karola Marcinkowskiego 10.

Stoiska, gdzie prowadzona była zbiórka produktów na rzecz powodzian, były specjalnie oznakowane, a ofiarodawcy otrzymywali informacyjne ulotki od wolontariuszy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, natomiast przedstawiciele Stowarzyszenia Powiat Gostyń 24 i PCPR-u, koordynowali działania akcji prowadzonej w Gostyniu.

Oprócz dużych marketów działania prowadzone były również w niektórych placówkach związanych ze Stowarzyszeniem Kupców Ziemi Gostyńskiej takich jak: Pawilon „Łokietek” ul. Łokietka, Pawilon „Mieszko” - ul. Spokojna, Sklep „ABC” - ul. Górna, Minimarket „Lewiatan” – ul. Górna, Sklep „Mini Delikatesy” – ul. Powstańców Wlkp., Sklep „Kaja” ul. Poznańska, Pawilon „Lewiatan” ul. Pionierska, Pawilon "Dimar" - ul. Nad Kanią. Przyłączyły się także sklepy w Poniecu: Biedronka, Gminna Spółdzielnia SCH, Sklep  Nowak, Sklep Brinka, Drogeria Maćkowska oraz sklepy w Pogorzeli.

Dary zbierano także w instytucjach i organizacjach na terenie całego powiatu: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu, w Urzędzie Gminy w Piaskach, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, w Pałacu ślubów na fosie w Krobi, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu i w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Zbiórki przeprowadziły także szkoły: Zespół Szkół w Borku Wlkp., Zespół Szkół SP i Gimnazjum w Zimnowodzie, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespół Szkół SP i Gimnazjum w Krobi, Zespół Szkół SP i Gimnazjum w Pudliszkach, Zespół Szkół SP i Gimnazjum w Starej Krobi, Szkoły Filialne w Sułkowicach i Ciołkowie, Zespół Szkół SP i Gimnazjum w Żytowiecku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu. Szkoła Podstawowa w Siemowie, Szkoła Podstawowa w Goli, Szkoła Podstawowa w Sikorzynie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu oraz Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu, Gimnazjum w Poniecu, Przedszkole Samorządowe w Krobi. Placówki te organizowały zbiórkę potrzebnych produktów na własnym terenie.

Zbiórkę przeprowadzili też mieszkańcy Czachorowa i Sułkowic.

Także parafie w Strzelcach Wielkich, Siemowie, Zalesiu Wlkp., Domachowie i Pudliszkach przyłączyły się do pomocy ofiarom żywiołu, organizując zbiórki darów w ramach powiatowej akcji.

 

Zwożeniem ze sklepów i punktów zbiórek, porządkowaniem, segregowaniem, foliowaniem, załadunkiem na palety oraz do samochodów ciężarowych zbieranych darów zajmowali  się przez dwa tygodnie wolontariusze ze stowarzyszeń „Powiat Gostyń 24” i „Dziecko”, wolontariusze PCPR w Gostyniu, Domu Dziecka w Bodzewie i DPS w Rogowie oraz młodzież z Domu Dziecka w Bodzewie.  A w Krobi przygotowali transport wolontariusze Wydziału Spraw Społecznych UM i strażacy z OSP.

 

Pomoc w transporcie zebranych darów do magazynu zapewniły PCPR w Gostyniu, Dom Dziecka w Bodzewie,  Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD - Gostyń, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie i stołówka Werni.

 

TIR-y przewożące zebrane dary do Krapkowic i Snadomierza zostały nieodpłatnie udostępnione przez firmę Turbańscy Transport Międzynarodowy i Krajowy z Pogorzeli i firmę ALMAR Transport Spedycja z Małachowa.

Wózek widłowy do załadunku palet użyczyła firma DWS LOGISTIC S.C. z Gostynia.

 

Wsparcia organizacyjnego udzieliło Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Urzędy Miejskie w Gostyniu, Krobi, Pogorzeli, Borku Wlkp., Poniecu, Urzędy Gminne w Pępowie i Piaskach, GOK „Hutnik”, OSiR w Gostyniu a także Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

 

Zachęcały do udziału w akcji pomocy wszystkie lokalne media i portale oraz parafie np. w Gostyniu (św. Ducha), Krobi, Poniecu, Borku Wlkp., na św. Górze - Głogówku, Pępowie, Pudliszkach, Siemowie, Szelejewie.

 

Do akcji pomocy przyłączyły się Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. ks. prof. Franciszka Olejniczaka - "Omnes Unum Simus" oraz chór przy LO w Gostyniu, którzy zorganizowali koncert i przeznaczyli część dochodu ze swoich cegiełek na zakup środków czystości i chemii gospodarczej. Wsparły akcję darami Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej, Drogerie Vica, market Intermarche, Firma Wielobranżowa „Alles”, Simet S.A. w Piaskach, ARDAGH GLASS Gostyń S.A., Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, firma LED – POL Gostyń, DROGBUD- Gostyń, sklep Domino P. Cierpiszewskiego w Gostyniu, Piekarnia Ciążyńscy, Miko M. Sierakowski, Zakłady mięsne Kaczmarek w Pępowie, OSP w Krobi, OSP w Pudliszkach, OSP w Wymysłowie, Klub Seniora przy HJ Heinz Polska SA, Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” i Drukarnia REAL w Gostyniu.

 

            W czasie Powiatowego Dnia Samorządowca, który odbył się w niedzielę (30 maja) na stadionie w Borku Wlkp. została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na pomoc powodzianom przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Dziecko” i PCPR w Gostyniu (zebrano 1320,00 zł), a czasie dni Gostynia kwestowali wolontariusze Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu zebrali 566,25 zł.

 

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu we współpracy ze Starostwem Powiatowym i PCPR w Gostyniu (przy wsparciu wszystkich władz gmin powiatu) przygotował kolonie dla 40 dzieci z rodzin, których domy zostały zalane wodą. Ostatecznie jednak po zmianie planów Gminy Krapkowice, dzięki zebranej na koncie stowarzyszenia „Dziecko” kwocie 2.827,92 zł dzieci te wyjadą na kolonie w góry.

Dzięki zaangażowaniu Bożeny Ryczkowskiej, dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, organizatorzy akcji pomogli też przy organizacji wyjazdu na dwutygodniowy wakacyjny pobyt w Niemczech dla 40 uczniów gimnazjum z zalanych dzielnic Sandomierza (2 grupy).

           

Jeszcze raz organizatorzy dziękują wszystkim za włączenie się w akcję pomocy! 

Źródło: oprac. PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2010-06-24 00:03:38

Inne artykuły