Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Polały się łzy

Społeczność Domu Pomocy Społecznej w Rogowie pożegnała kończącego pracę Grzegorza Czułno, wieloletniego dyrektora tej placówki.

W Domu Pomocy Społecznej w Rogowie odbyło się uroczyste spotkanie mieszkanek, pracowników oraz gości. Najważniejszą osobą tego spotkania był Grzegorz Czułno, dyrektor, który 3 marca zakończył kierowanie Domem Pomocy Społecznej w Rogowie i przeszedł na świadczenie rentowe. W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Po powitaniu wszystkich przybyłych przez kierującą obecnie placówką Annę Zimną,  podsumowano działalność Grzegorza Czułno na stanowisku dyrektora. Wskazano, że dla mieszkanek był on jak ojciec i stworzył dla nich bezpieczny port, gdyż same nie dawały sobie rady w podróży przez morze życia. Sam Grzegorz Czułno przypomniał swoją drogę zawodową,  a zwłaszcza swoje działania dla Domu, którym kierował od 1983 r. Za najważniejsze swoje sukcesy uznał dbanie o dobro mieszkanek i stałą poprawę warunków, w jakich funkcjonuje Dom. Przypomniał też działania, które sprawiły, że Dom Pomocy Społecznej w Rogowie stał się znany w całym kraju, czyli terapię teatrem w ramach dziesięciu edycji „Międzywojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Teatrów Osób Niepełnosprawnych” oraz dwie edycje projektu „Pokonać mur”, integrującego osoby z niepełnosprawnością ze środowiskiem wsi Rogowo.

Zakończył łamiącym się ze wzruszenia głosem: - Tak od serca chcę podziękować Państwu za wszystkie 32 lata wspólnej pracy dla dobra mieszkanek i jestem pewien, że w Domu Pomocy Społecznej w Rogowie nic się nie zmieni, tylko dyrektor.

Podziękowania dyrektorowi Czułno pierwszy złożył starosta Robert Marcinkowski, który podkreślił otwartość i pracowitość połączoną z ogromnym poczuciem humorem i ogromnym zaangażowaniem w to, co dyrektor robił dla swoich podopiecznych i dodał: - Nie ma ludzi niezastąpionych, ale w Pana przypadku będzie to bardzo trudne do udowodnienia.

Do podziękowań przyłączyły się mieszkanki Domu i pracownicy. Najpierw przedstawiły program artystyczny, złożony z piosenek, wierszy i osobistych wspomnień – podziękowań. A później już było tylko dużo, dużo ciepłych słów i jeszcze więcej łez wzruszenia….

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-03-26 18:12:09

Inne artykuły