Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomagając rodzinie - pomagamy dzieciom

„Pomagając rodzinie pomagamy dzieciom”, to program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2011 r. i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu  Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Celem projektu jest promowanie: idei rodzicielstwa zastępczego, dobrego wizerunku rodziny, w tym zastępczej oraz dobrych wzorców wychowawczych. Mieszkańcy Powiatu Gostyńskiego korzystają  już z wielu działań programu.

Od lipca działa Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Rodziców, zapewniający dostęp rodziców i dzieci do poradnictwa specjalistycznego. Porad udzielają: pedagog (w poniedziałki od godz. 16.00 -18.00), psycholog (wtorki od godz. 15.00 -17.00), specjalista pomocy psychologicznej (wtorki od godz. 15.00 -17.00), doradca zawodowy (środy od godz.  15.00 - 17.00),  pracownik socjalny (czwartki od godz.  15.00 -17.00). Dyżury odbywają się do końca grudnia 2011 r. w siedzibie PCPR w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7.

Ponadto w ramach Ośrodka prowadzone były 2 grupy warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie we współpracy z gminami Poniec i Pogorzela.  Prowadzone warsztaty spotkały się z dużym uznaniem rodziców, gdyż  poruszały istotne tematy, między innymi sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, modele wychowawcze oraz znaczenie i budowanie pozytywnego autorytetu rodzica w kształtowaniu osobowości naszych dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również mediacje rodzinne, wykorzystywane w celu rozwiązywania konfliktów oraz ustalania skutecznych sposobów komunikowania się między członkami rodziny.

W ramach projektu prowadzone jest szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Zgłaszający się kandydaci na rodziców zastępczych są szkoleni w oparciu o program: „Szansa w Rodzinie”. W szkoleniu bierze udział 8 rodzin.

Ważnym elementem projektu są szkolenia specjalistyczne dla rodzin zastępczych. Dwa z proponowanych szkoleń odbyły się 3 i 22 listopada. Pierwsze dotyczyło budowania więzi i przywiązania w życiu każdego człowieka, a drugie straty, żałoby oraz fobii. Kolejne będą przeprowadzone 5 grudnia z zakresu zaburzeń zachowania i 13 grudnia obejma trudne tematy depresji dziecięcej. Celem tych szkoleń jest pogłębienie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Planowane jest przeszkolenie około 60 rodzin.

Kolejnym działaniem było zorganizowanie imprezy integracyjnej pn. „Zabawa Andrzejkowa” dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, która umożliwiła lepsze poznanie, wzmocnienie więzi, nawiązanie bliższych kontaktów. Impreza została zorganizowana przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Żychlewie i Gminą Krobia. Władze Gminy bezpłatnie udostępniły salę wraz z zapleczem. Należy też podkreślić, że dużego wsparcia udzielili lokalni przedsiębiorcy, dzięki którym impreza stała się jeszcze bardziej urozmaicona. Sponsorzy upominków konkursowych, umożliwili rodzinom wyjście do kawiarni na wyborne ciasta i desery z aromatyczną kawą oraz rodzinne wyjścia do pizzerii na smakowite pizze i inne pyszności! Wsparcia udzieliły Pizzeria „ROMA”, pizzeria „GORRACA PIZZA 105”, Pizzeria „PEPE PIZZA”, Cukiernia „Olszowy” oraz „Kawiarnia Kameralna”.

Dzięki współfinansowaniu MPiPS realizowane jest doposażenie 6 rodzin zawodowych w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego tj. lodówki, kuchenki gazowe, pralki, mikrofalówki, odkurzacze oraz szereg innych sprzętów i przydatnych urządzeń. Pozwoli to na wymianę dotychczasowego, zużytego przez wiele lat eksploatacji.

W ramach programu „Pomagając rodzinie pomagamy dzieciom” prowadzone są grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, a dla dzieci i młodzieży ciekawe  zajęcia fotograficzne i sportowe na basenie i kręgielni. Korzysta z nich ponad 30 młodych uczestników. Kolejną propozycją dla ponad 20 wychowanków pieczy zastępczej i Domu Dziecka w Bodzewie są warsztaty wzmacniające kompetencje szkolne i zawodowe oraz umiejętności społeczne realizowane we współpracy z Mobilnym Centrum Zawodowym w Lesznie oraz doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem. Zajęcia pozwalają na właściwe rozeznanie własnych możliwości, zasobów, zdolności oraz predyspozycji i umiejętności umożliwiających opracowanie planu samorozwoju i kariery zawodowej, w tym również zdobycie niezbędnych umiejętności w poruszaniu się po lokalnym rynku pracy. Realizacja ww. zadań odbywa się w formie spotkań grupowych, treningów umiejętności oraz porad indywidualnych.

Pozyskane środki pozwoliły też na doskonalenie zawodowe: sfinansowano dla jednego wychowanka rodziny zastępczej kurs operatora wózka widłowego.

W ramach projektu poszerzono też zbiory biblioteki metodycznej PCPR w Gostyniu  oraz utworzono w tej placówce i wyposażono kącik zabaw dla dzieci.

 

Możliwości finansowe PCPR nie zawsze umożliwiają realizowanie tylu usług i świadczeń. A dzięki grantowi z MPiPS zrealizowano wiele różnorodnych działań, których pozytywne efekty są już widoczne. Realizując powyższe działania, PCPR w Gostyniu kompleksowo wspiera swoich partnerów - rodziny zastępcze w trudnym zadaniu, jakim jest stworzenie ciepła i dobrej opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Cieszy duża też aktywność rodziców naturalnych, uczestniczących w projekcie, i podejmowanie przez nich szeregu trudnych wyzwań dla poprawy relacji i więzi rodzinnych.

Efektem dodatkowym jest pogłębienie i wzmocnienie współpracy pomiędzy PCPR a innymi jednostkami pomocy społecznej, zwłaszcza ośrodkami pomocy społecznej, Domem Dziecka  w Bodzewie i stowarzyszeniem Dziecko.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-12-11 11:13:32

Inne artykuły