Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc wykorzystywanym dzieciom

Coraz więcej ujawnia się przypadków przemocy seksualnej wobec dzieci. By skuteczniej pomagać małym ofiarom specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Domu Dziecka w Bodzewie, Domu Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Marysinie, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Gostyniu, Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli, z oddziałami w Gostyniu i Krobi, Punktu Wsparcia dla Ofiar Przemocy i Ich Rodzin Stowarzyszenia „Dziecko” ukończyli cykl warsztatów „Dziecko wykorzystane seksualnie – diagnoza, interwencja, wsparcie”.

Na warsztatach odbywających się we wrześniu i październiku tego roku podnoszono kompetencje w zakresie rozpoznawania przemocy seksualnej wobec dzieci i udzielania im pomocy. Omawiano m.in. oznaki zakłóceń w rozwoju dziecka, czynniki ryzyka wystąpienia wykorzystania seksualnego, oznaki i skutki przemocy seksualnej wobec dzieci.  Przepracowano zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem wykorzystanym seksualnie oraz zasady  prowadzenia rozmowy z rodzicem dziecka wykorzystanego seksualnie. Część warsztatów poświęcono budowaniu systemu wsparcia dla rodziny z problemem wykorzystania seksualnego dziecka oraz aspektom prawnym wykorzystania seksualnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka jako świadka w procesie karnym.  

Warsztaty prowadziła Beata Kolska-Lach, psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na co dzień działająca w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

PCPR w Gostyniu - organizator warsztatów - serdecznie dziękuje Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu za pomoc w przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla specjalistów pomocy społecznej. 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-10-13 22:15:53

Inne artykuły