Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomogą ofiarom przestępstw

 
 
 Już po raz czwarty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości w dniach 22-28 lutego "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw".
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „Dziecka” i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.
Dlatego w siedzibie Stowarzyszenia „Dziecko” przy ul. Parkowej 1 a w Gostyniu w dniach 22-28 lutego 2010 r. w godz. 15.00 do 16.00 zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla ofiar przestępstw. W tych godzinach zostanie uruchomiona też informacyjna linia telefoniczna 725-167-236. Od poniedziałku do niedzieli kompleksowych informacji osobom pokrzywdzonym – ofiarom przestępstw będą udzielać prawnicy, psycholog, specjalista pomocy psychologicznej, specjaliści pracy socjalnej, mediatorzy sądowi, terapeuci środowiskowi, pedagog rodzinny.
Każda ze zgłaszających się osób pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz uzyskania informacji na temat przysługujących im uprawnień, otrzyma specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania.
Grafik dyżurów wolontariuszy - specjalistów PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „Dziecko” w punkcie konsultacyjnym uruchomionym w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” (Gostyń, ul. Parkowa 1a):
  • poniedziałek (22.02.) 15.00 – 16:00   prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy
  • wtorek (23.02.) 15.00 – 16:00   psycholog, specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny
  • środa (24.02.) 15.00 – 16:00   specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej
  • czwartek (25.02.) 15.00 – 16:00   specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej
  • piątek (26.02.) 15.00 – 16:00   prawnik, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej
  • sobota (27.02.) 15.00 – 16:00   prawnik, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny,  specjalista pomocy psychologicznej
  • niedziela (28.02.) 15.00 – 16:00   prawnik, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej
Data dodania: 2010-02-16 15:35:36

Inne artykuły