Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomogli w punkcie wsparcia i poradnictwa

Specjaliści Stowarzyszenia „DZIECKO” udzielali bezpłatnych porad mieszkańcom Powiatu Gostyńskiego w Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego. Porady udzielane były w ramach projektu: „Prawo dla wszystkich”, współfinansowanego przez Powiat Gostyński w ramach otwartego konkursu ofert.

Punkt Poradnictwa Obywatelskiego prowadził bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne oraz udzielał wsparcia dla wszystkich klientów indywidualnych z terenu powiatu ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podstawowym celem projektu było zwiększenie dostępności osób z terenu powiatu gostyńskiego, a zwłaszcza  kobiet i ich najbliższych, zagrożonych przemocą, oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin do bezpłatnej pomocy prawnej i do poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

Projekt realizowany był od maja do końca grudnia ubiegłego roku. Wsparcia udzielali: prawnik, specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, pedagog rodzinny, terapeuta środowiskowy, mediatorzy. W czasie 66 godzin dyżurów przyjęto 71 osób i udzielono im porad oraz wsparcia.

Porady udzielanie były stacjonarnie – w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 8 (budynek ZOL poziom -1), e-mailowo pod adresem stowarzyszeniedziecko@wp.pl i listownie.

W czasie dyżurów, oprócz porad prawnych, można również było otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje, jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie a nawet schronienie. Można było też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym. Obie publikacje zostały opracowane i wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2015-01-31 07:51:50

Inne artykuły