Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Porady w sieci

Porady w sieci
 
Mieszkańcy powiatu gostyńskiego mogą korzystać z sieci Punktów Porad Obywatelskich. Punkty Porad działają w Gostyniu, Piaskach, Poniecu i Krobi.
Można w nich skorzystać z profesjonalnych i całkowicie bezpłatnych porad i informacji o tym, gdzie, w jakiej instytucji lub organizacji i na jakiej podstawie można znaleźć potrzebną pomoc.
Oprócz porad oraz wsparcia psychologicznego i pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów można uzyskać również skierowanie na bezpłatne mediacje rodzinne. Do Punktów Porad może się zwrócić każdy zainteresowany bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, wyznanie, poglądy itp. Poradnictwo jest realizowane ze szczególnym uwzględnieniem dwóch kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: kobiet, ich dzieci i osób najbliższych zagrożonych przemocą domową lub jej doznających oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dla tych grup zostaną opracowane i wydane specjalne informatory książkowe. W punktach w Gostyniu i w Piaskach można również zgłaszać niepotrzebny sprzęt AGD oraz meble, które trafią do Banku Pomocy Rzeczowej i za jego pośrednictwem do rodzin potrzebujących.
              Zapytania dotyczące swoich problemów można również składać pocztą elektroniczną pod adres stowarzyszeniedziecko@wp.pl
             
 
Gostyński punkt jest czynny przy ul. Parkowej 1a (w siedzibie Centrum Informacyjno-Doradczego dla Organizacji Pozarządowych):
w poniedziałki 
15.00 do 18.00 - Porady prawne;
we wtorki
15.00 do 18.00 - Porady i wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej;
18.00 do 19.00 - Porady dla organizacji pozarządowych;
17.00 do 20.00 - Porady prawne;
w środy
16.00 do 17.30 - Porady dla organizacji pozarządowych;
17.00 do 20.00 - Porady pracownika socjalnego;
we czwartki
15.00 do 18.00 - Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
w piątki
15.00 do 18.00 - Porady i wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej;
17.00 do 19.00 - Doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych;
 
Punkt Porad w Piaskach realizowany jest we współpracy z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, który użyczył swych sal dla dyżurujących specjalistów (Marysin 1):
w poniedziałki
15.00 do 18.00 - Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i doradztwo specjalisty pracy socjalnej;
w środy
17.00 do 20.00 - Porady i wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej;
we czwartki
15.00 do 18.00 - Porady prawne;
 
Punkt Porad w Krobi jest prowadzony we współpracy z Urzędem Miejskim w Krobi. Punkt stanowi rozszerzenie działalności Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego prowadzonego przez Gminę Krobia w Pałacu Ślubów na fosie (Plac Kościuszki 3). I jest czynny
w poniedziałki
16.00 do 18.00 - Porady prawne;
we wtorki  
15.00 do 18.00 - Porady specjalisty pracy socjalnej, m.in. dla niepełnosprawnych i ich  rodzin
17.00 do 19.00 - Porady rodzinne i prozdrowotne
w środy
14.00 do 17.00 - Porady i wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej
17.00 do 20.00 - Pomoc psychologa
we czwartki
14.30 do 16.30 - Porady prawne
16.30 do 19.30 - Pomoc teraupeuty
w piątki
15.00 do 17.00 - Porady prawne
 
Punkt Porad w Poniecu jest realizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Poniecu w siedzibie Gminnego Centrum Kultury.
w poniedziałki
15.30 do 18.30 - Porady prawne;
we wtorki
15.30 do 18.30 - Porady prawne;
w środy
15.30 do 18.30 - Porady i wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej
w czwartki
15.30 do 18.30 - Porady pracownika socjalnego m.in. dla osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin
 
Sieć Punktów Porad Obywatelskich jest prowadzona w ramach projektu „Prawo dla wszystkich”, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt dofinansowali również Wojewoda Wielkopolski i Powiat Gostyński. Realizujące projekt stowarzyszenie „Dziecko” uzyskało wszystkie granty w otwartych konkursach ofert.
Oprócz ww. Gmin Poniec i Krobia oraz Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej działalność Punktów Porad wspiera też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w zakresie kierowania na mediacje rodzinne i prowadzenia Banku Pomocy Rzeczowej.
Punkty porad będą prowadzone do grudnia br.,
Więcej informacji: www.ngo.gostyn.pl lub pod tel.  725167236  (czynny w czasie dyżurów w Punkcie Porad w Gostyniu)
Data dodania: 2009-07-26 12:00:00

Inne artykuły