Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Potrzebni innym

 

Już po raz siódmy odbyło się Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, zorganizowane przez OSPiMOPR "CENTRUM". Tym razem Powiat Wrocławski zaprosił i gościł liczną grupę kadry z jednostek pomocy społecznej z całego kraju. Forum obradowało (25-28.10.12) pod hasłem „Potrzebni innym”. Forum tradycyjnie poprowadził Andrzej Snulczyński Prezes OSPiMOPR "CENTRUM". Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz Stanu Jarosław Duda, Krystyna Wyrwicka dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej i jej zastępca Marzena Bartosiewicz. W pierwszym dniu obrad uczestniczył dr Wojciech Skiba Prezes Zarządu PFRON. Tegoroczne forum poświęcone było założeniom nowej ustawy o pomocy społecznej, aktualnej sytuacji domów pomocy społecznej, doświadczeniom i zagrożeniom w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz programowi „Aktywny Samorząd”, realizowanemu przez PCPR-y ze środków PFRON. Członkowie Stowarzyszenia „Centrum” odbyli zabranie sprawozdawcze, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Stowarzyszenia. Drugiemu dniu Forum towarzyszyła ciekawa i żywa dyskusja oraz wymiana poglądów na zagadnienia działalności PCPR i MOPR. Wiele pytań kierowano zarówno do Ministra Jarosława Dudy, jak też dyrektor Krystyny Wyrwickiej i Prezesa PFRON.

                Szeroko komentowano wydarzenia związane z sytuacją rodzicielstwa zastępczego pod rządami nowej ustawy wobec zaistniałej sytuacji w powiecie puckim. Sporo uwagi poświęcono samej ustawie, która, oprócz wielu szans, jakie stworzyła, jest - zdaniem uczestników forum - źródłem wielu zagrożeń dla istniejącego systemu pieczy zastępczej i wsparcia rodziny. Blok poświęcony tej problematyce przygotował i poprowadził Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu).

                Ustalono też, że na wiosnę odbędzie się tez szkolenie koordynatorów rodzicielstwa zastępczego z udziałem dyrektorów i kierowników PCPR i MOPR. 

                Prezes dr Wojciech Skiba przedstawił projektowane środki i zadania na 2013 rok dla samorządów wykonywane na rzecz osób niepełnosprawnych. Z informacji Prezesa PFRON wynika, że w roku 2013 o 25% zmniejszone zostaną pieniądze dla samorządów na te zadania. Większe środki planuje się na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i dla samorządów wojewódzkich. PFRON w rok 2013 wejdzie z nadwyżką 400 mln zł.

                Specjalne podziękowania za wsparcie organizacji Forum należą się Arlecie Szmigielskiej dyrektorce PCPR we Wrocławiu. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-11-04 14:38:06

Inne artykuły