Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Potrzebni rodzice!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ogłasza nabór kandydatów na rodziców zastępczych niezawodowych.

Chcielibyśmy przybliżyć znaczenie tej formy opieki nad dzieckiem, jak najszerszemu gronu osób. Rodzina zastępcza, to czasowa forma pomocy dziecku, którego rodzice naturalni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Rozmaite przyczyny powodują, iż funkcjonowanie wielu rodzin ulega zaburzeniom, dziecko zostaje pozbawione opieki rodzicielskiej, a niekiedy dochodzi nawet do porzucenia dziecka, bądź zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko i spełniać określane przepisami warunki.

 

Dzieciństwo trwa krótko, dziecko nie może czekać.

 

Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dzieci skrzywdzonych lub porzuconych przez własnych rodziców.

Pomóż stworzyć im normalne dzieciństwo.

 

Osoby zainteresowana pomocą dzieciom potrzebującym miłości i opieki zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. Szczegółowych informacji udzielą specjaliści Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

                        ul. Nowe Wrota 7

                        tel. 065-572-75-28

                        komórkowy 603-533-381,

w poniedziałek           w godzinach od 800 do 1600,

od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-03-10 13:51:07

Inne artykuły