Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiat dla niepełnosprawnych

Rada Powiatu Gostyńskiego na wrześniowej sesji przyjęła informację o działaniach dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Radni zapoznali się działaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanymi przez jednostki organizacyjne powiatu gostyńskiego i organizacje pozarządowe w 2014 r.

Do najważniejszych, spośród wielu zrealizowanych, działań należą:

- zapewnienie opieki całodobowej 414 osobom niepełnosprawnym w czterech domach pomocy społecznej: w Chwałkowie, w Chumiętkach, w Rogowie i w Zimnowodzie;

- zapewnienie opieki dziennej oraz specjalistycznych usług 39 osobom niepełnosprawnym w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie;

- zapewnienie 44 osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w prozawodowych aktywnościach  Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach;

- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ w Piaskach;

- likwidacja przez PCPR w Gostyniu 25 barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscach zamieszkania osób niepełnosprawnych (164 439 zł);

- udzielenie przez PCPR w Gostyniu 148 dofinansowań do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (162 793 zł);

- 77 dofinansowań przez PCPR w Gostyniu do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne (68 862 zł);

- 12 wypożyczeń i 28 przekazanych sprzętów wartości  ok. 370 000 zł przez Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego PCPR w Gostyniu;

-  46 wniosków dofinansowanych (148 874 zł) w ramach programu pilotażowego „Aktywny samorząd”, realizowanego przez powiat gostyński

- 2054 porady udzielone osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez specjalistów PCPR w Gostyniu (pracownicy socjalni, psycholog, prawnik, pedagodzy, doradca zawodowy);

- zwrot kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy wyposażenia 4 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (50 000 zł);

- dofinansowanie (25 000 zł) przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne;

- wydanie przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyniu 1346 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym dla osób przed 16 rokiem życia 125 orzeczeń.

- zrealizowanie przez organizacje pozarządowe 32, wspartych przez powiat gostyński, projektów dla osób niepełnosprawnych. Organizacje najaktywniej działające dla środowiska osób niepełnosprawnych to: Stowarzyszenie na Rzecz Osób niepełnosprawnych „KREATYWNI” w Piaskach, Stowarzyszenie „JA TEŻ POMAGAM” w Gostyniu, Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Chwałkowie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” w Gostyniu, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „NIE SAMI” w Gostyniu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” w Michałowie, Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli, stowarzyszenie Gostyński Klub "Amazonki", Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Gostyń, Stowarzyszenie „MOST” w Piaskach, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu, Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”, Ognisko Statutowe TKKF „Tęcza” w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu.

Informację, przedstawioną Radzie Powiatu Gostyńskiego, przygotował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, który podziękował też wszystkim placówkom, organizacjom pozarządowym, specjalistom i wolontariuszom oraz opiekunom i rodzicom osób niepełnosprawnych za ich codzienną pracę dla tych, którzy bez tego wsparcia nie zaszliby tak daleko.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-10-01 21:50:49

Inne artykuły