Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiat Gostynski i Stowarzyszenie "Dziecko" pomagają ofiarom przestępstw

Już po raz piąty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw".

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, specjaliści z „Dziecka” i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Dlatego w siedzibie PCPR w Gostyniu w dniach 21-25 lutego 2011 r. zostanie w godzinach popołudniowych uruchomiony punkt konsultacyjny dla ofiar przestępstw. W tych godzinach zostanie uruchomiona też informacyjna linia telefoniczna 655727799. Oprócz tego wsparcie będzie można też otrzymać w godzinach pracy PCPR. Od poniedziałku do piątku kompleksowych informacji osobom pokrzywdzonym – ofiarom przestępstw będą udzielać wolontariusze: prawnicy, psycholog, specjalista pomocy psychologicznej, specjaliści pracy socjalnej, mediatorzy sądowi, terapeuci środowiskowi, pedagog rodzinny.

Każda ze zgłaszających się osób pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz uzyskania informacji na temat przysługujących im uprawnień, otrzyma specjalną edycję Polskiej Karty Praw Ofiary wydaną przez PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że akcja cieszyła się coraz większym zainteresowaniem, dlatego istnieje potrzeba jej kontynuowania.

 

Grafik dyżurów wolontariuszy - specjalistów PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „Dziecko” w punkcie konsultacyjnym uruchomionym w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” (Gostyń, ul. Nowe Wrota 7):

poniedziałek (21.02.) 16.00 – 19:00   psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy

wtorek (22.02.) 15.00 – 17:00   specjalista pracy socjalnej, mediator, pedagog

środa (23.02.) 15.00 – 18:00   prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog

czwartek (24.02.) 15.00 – 18:00   psycholog, specjalista pracy socjalnej, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej

piątek (25.02.) 15.00 – 18:00   mediator sądowy, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, specjalista pomocy psychologicznej, specjalista pracy socjalnej

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-02-21 22:51:28

Inne artykuły