Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiat Gostyński razem przeciw przemocy

"Razem przeciw przemocy" to program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w 2011 roku. Uzyskał on dofinansowanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ogólnopolskim konkursie dla gmin i powiatów: Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

                Celem projektu, adresowanego do mieszkańców powiatu gostyńskiego, jest podejmowanie działań przeciwdziałających przemocy rodzinie i przeciwdziałanie znieczulicy społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie, a zwłaszcza przemocy wobec dzieci.  Specjalistyczne działania kierowane są też do rodziców wymagających wzmocnienia kompetencji rodzicielskich.

                W ramach projektu zostały już przeprowadzone profilaktyczne warsztaty kompetencji rodzicielskich, w czasie których rodzice nauczyli się rozwiązywać konstruktywnie konflikty rodzinne oraz poznali i uczyli się w stosować w praktyce prawidłowe metody i narzędzia wychowawcze. Specjaliści PCPR prowadzili warsztaty w sposób praktyczny, np. rodzice w specjalnie przygotowanych symulacjach ćwiczyli radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Szczególne zainteresowanie rodziców wzbudziły spotkania poświęcone sposobom wspierania dziecka i budowaniu w nim poczucia własnej wartości, prawidłowej  komunikacji w rodzinie oraz wyznaczaniu granic dziecku i bezpiecznemu egzekwowaniu wymagań od dzieci i młodzieży. Nabór uczestników warsztatów został zorganizowany przy współpracy z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.

                Kolejnym działaniem było  opracowanie i publikacja ilustrowanego podręcznika dla rodziców, opisującego właściwe zachowania i zapobiegającego powielaniu złych wzorców wychowawczych. Podręcznik "I Ty możesz być dobrym rodzicem!" został wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy i jest  rozpowszechniany wśród rodziców oraz specjalistów pracujących z problemem przemocy w rodzinie.

                Ważnym elementem było przeprowadzenie andrzejkowego festynu rodzinnego promującego prawidłowe wzorce rodzicielskie. Licznie przybyli rodzice wraz dziećmi bawili się wspólnie, uczestniczyli w grach rodzinnych i we wróżbach andrzejkowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali też Mikołajkowe upominki, przygotowane przez PCPR. Festyn promował rodzinne aktywne spędzanie czasu i dobrą zabawę bez alkoholu. Organizatorzy zapewnili uczestnikom dowóz. Festyn został zorganizowany przy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu.

                Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu "Razem przeciw przemocy" była powiatowa konferencja dla specjalistów z resortów: pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji, organizacji pozarządowych oraz dla rodziców. Konferencja odbyła się pod hasłem "Bicie nie wychowuje!" i była poświęcona zjawisku przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec dzieci i sposobom jej przeciwdziałania, m.in. procedurze "Niebieskie Karty".  Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a została zorganizowana przy współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.

                Uzupełnieniem powyższych działań jest obecnie jeszcze realizowana kampania społeczna na terenie powiatu gostyńskiego, zwiększająca świadomość dotyczącą zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie. W ramach tej kampanii, obok artykułów prasowych i informacji na portalach internetowych oraz audycji telewizyjnych i radiowych, zostało przygotowanych 300 plakatów "Razem przeciw przemocy" oraz 2000 broszur – praktycznych informatorów dla potencjalnych ofiar przemocy. Zawierają one m.in. informacje o rozpoznawaniu przemocy, o sposobach przeciwdziałania oraz adresy wszystkich instytucji na terenie powiatu gostyńskiego pomagających ofiarom przemocy.

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspomogli realizację projektu. Państwa wsparcie sprawiło, że nazwa projektu "Razem przeciw przemocy" stała się rzeczywistością. 

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-12-11 11:10:38

Inne artykuły