Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

POWIAT GOSTYŃSKI ZAGRAŁ PRZEPIĘKNIE W WIELKIEJ ORKIESTRZE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

MIESZKAŃCY POWIATU OFIAROWALI  234 305,52 ZŁ!!!

Podsumowano udział Powiatu Gostyńskiego w ogólnonarodowym święcie bezinteresownej wspólnoty dobrych ludzi, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Ludzkiej Życzliwości i Solidarności zagrała w powiecie gostyńskim przepięknie!

W czwartek 9 lutego 2017 w kinie „Pod Kopułą” sztab WOŚP przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizował spotkanie wolontariuszy z całego powiatu i tych, którzy wspierali ich działania oraz organizowali akcje WOŚP w szkołach, przedszkolach i innych miejscach, by podsumować XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Powiecie Gostyńskim.

Szefowie gostyńskiego sztabu WOŚP Maciej Marcinkowski i Mirosław Sobkowiak ogłosili:- „Łącznie, w powiecie gostyńskim ofiarowaliśmy 234 305,52 zł  na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Mieszkańcy Ziemi Gostyńskiej po raz kolejny pokazali to, co w ludziach najlepsze – bezinteresowną wielką dobroć!To jest wspólny wynik wszystkich sztabów z powiatu gostyńskiego, których wolontariusze zbierali we wszystkich gminach!”

Szefowie podziękowali też za bardzo kolorowe i wesołe granie, za sprawną organizację Wielkiej Orkiestry, za ciężką pracę wolontariuszy – i tych zarejestrowanych, kwestujących mimo niekorzystnych warunków pogodowych, i tych bez identyfikatorów - przygotowujących różne działania dla WOŚP w szkołach, przedszkolach i zakładach pracy. Podziękowali też wszystkim, którzy przyłączali się kwesty WOŚP – „bo znowu pokazaliśmy, jak bardzo jesteśmy razem i jak bardzo jesteśmy skuteczni, bo będzie można znowu zakupić ogromną ilość sprzętu dla szpitali jako dar Polaków! A gostyński szpital co roku dostaje z Fundacji WOŚP nowoczesny specjalistyczny sprzęt! W 2016 roku dostał sprzęt aż trzykrotnie!”

Szefowie gostyńskiego sztabu WOŚP przyznali kolejne 5 tytułów „Dobrych Aniołów Gostyńskich Finałów WOŚP” dla najbardziej zasłużonych dla organizacji tej wyjątkowej imprezy. Do grona 81 osób, instytucji i organizacji uhonorowanych w poprzednich dwudziestu czterech latach  dołączyli: Tomasz Barton i Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik", Kuźnia Reklamy w Piaskach, Monika Bielka i Salon Meblowy "Mirage", Michał Skoracki, Piotr Jankowiak.

Wyżej wymienieni otrzymali pamiątkowe tabla i gadżety WOŚP. Tradycyjnie też wyróżniono najaktywniejszych wolontariuszy, którym wręczono pamiątkowe kubki WOŚP.

Wręczono też podziękowania instytucjom, firmom i organizacjom pozarządowym, które aktywnie przyłączyły się 25. finałowego grania. Otrzymali je: Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Dom Dziecka w Bodzewie, Salon Peugeot B&B Leszek Brzozowski Gostyń, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu, Przedszkole Publiczne „Pod Dębem” w Karolewie, Szkoła Podstawowa w Goli, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w  Gostyniu, Szkoła Podstawowa w Sikorzynie, Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, Leśne Diabły z Brzedni, Zespół Szkół w Zimnowodzie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borku Wlkp., Szkoła Podstawowa w Siemowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Gostyniu, Zespół Szkół w Borku Wlkp., Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu, Szkoła Podstawowa w Daleszynie, Sklep LIDL w Gostyniu, Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska, Kuźnia Reklamy w Piaskach, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie, Miejskie Przedszkole nr 1 w Gostyniu, Miejskie Przedszkole nr 7 w Gostyniu, Miejskie Przedszkole nr 4 w Gostyniu, Miejskie Przedszkole nr 5 „Kubuś Puchatek” w Gostyniu, Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Gostyniu, Zespół Taneczny „Anima”, Firma „ANETTE”, Ochotnicza Straż Pożarna w Goli, Klub Motocyklowy Black Legion, Klub Motocyklowy  Vendetta, Drukarnia „REAL”, Szkoła Tańca DESPERADO Joanny i Rafała Kaczorów, Grupy Taneczne EV-DANCE Ewy Janowskiej, zespoły „JAZZMETA” i „CREDO BAND”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

W dalszej części spotkania – jako podziękowanie specjalne dla wolontariuszy i wszystkich, którzy organizowali lub wspierali akcje w ramach WOŚP - odbył się przygotowany przez Sztab WOŚP w Gostyniu i GOK „HUTNIK” seans filmowy „Fantastyczne zwierzęta”.  

Szefowie złożyli też specjalne podziękowania dla członków sztabu organizacyjnego, którzy przygotowywali, nadzorowali i prowadzili finałowe granie oraz przeliczali wpłaty i rozliczali cały finał. 

Dziękując wszystkim wolontariuszom za wielotygodniową pracę przy przygotowywaniu i przeprowadzeniu wielkoorkiestrowego grania, szefowie sztabu podkreślali, że kolejne pokolenia wolontariuszy są wspaniałe: - Zagraliście fantastycznie, przepięknie i bardzo radośnie. Jesteśmy dumni z Was – i z wolontariuszy, i z mieszkańców Ziemi Gostyńskiej, i z wydarzeń i zebranych pieniędzy, które uratują życie kolejnym dzieciakom oraz pomogą seniorom. Jesteście wspaniali!!!

Sztab WOŚP w Gostyniu działał przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespole Szkół Zawodowych, wspierany przez Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” i Stowarzyszenie „Dziecko” oraz lokalne media i wiele innych  instytucji i organizacji zebrał 130 965,51 zł (oraz  1 złoty pierścionek, 37,43 euro, 158 koron, 836 forintów, 3 ruble oraz inną obcą walutę).

Sztab WOŚP w Piaskach (przy Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach) zebrał 35 544,43 zł.

Sztab WOŚP w Krobi (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi) zebrał 32 695,16 zł.

Sztab WOŚP w Poniecu (przy Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu) zebrał 22 425,18 zł.

Sztab WOŚP w Pogorzeli (przy Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli) zebrał
12 675,24 zł.

To wspólny rekordowy wynik mieszkańców i wspaniałych młodych wolontariuszy gmin Borek Wlkp, Pępowo, Krobia, Piaski, Pogorzela, Poniec oraz Gostyń!!! Wyrazy uznania należą się też szefom sztabów w Krobi, Piaskach, Poniecu i Pogorzeli oraz opiekunom wolontariuszy z Pępowa i Borku, którzy, poświęcając swój wolny czas, przygotowali Wielkoorkiestrowe Granie dla ratowania dzieci i godnej opieki seniorów!

Wyniki zbiórki w poszczególnych gminach przedstawiają się następująco (z zaznaczeniem, że nie są to wyniki całościowe, gdyż na terenie poszczególnych gmin kwestowali też wolontariusze z sąsiednich gminnych sztabów oraz wolontariusze ze sztabów sąsiadujących z powiatem gostyńskim, a zebrane przez nich kwoty zasiliły konta ich sztabów): Gmina Pępowo – 6795,60 zł, Borek Wlkp. - 8129,77 zł, Pogorzela – 12 675,24 zł, Gmina Poniec – 22 425,18 zł, Krobia – 32 695,16 zł, Piaski – 35 544,43 zł, Gmina Gostyń - 109 508,14 zł.

XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie gostyńskim przygotowało 106 zarejestrowanych kwestarzy, ponad 800 młodych wolontariuszy i opiekujących się nimi nauczycieli, wychowawców i rodziców, a wsparło organizację blisko 80 instytucji: przedszkoli, szkół, firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz urzędów. Zorganizowano wiele imprez o różnym charakterze, na których zbierano datki na zakup sprzętu ratującego życie dzieci i wsparcie godnej opieki seniorów.

                Na kwotę 130 965,51 zł zebraną w czasie akcji koordynowanej przez sztab WOŚP w Gostyniu, złożyły się wpłaty:

KWESTA WOLONTARIUSZY w Gostyniu

26 833,53 zł

Gostyński Koncert Finałowy w GOK „HUTNIK”: zespoły „JAZZMETA” i „CREDO BAND”, pokazy: Szkoły Tańca DESPERADO Joanny i Rafała Kaczorów i EV-DANCE (Kids 1, Kids 2, Plus) Ewy Janowskiej(sprzedaż darów 15 757,33 zł, fotokalendarze Drukarnia „REAL” 2 026,20 zł, bilety 1 008,50 zł, zbiórka Klub Motocyklowy Black Legion 521,93 zł, zbiórka Klub Motocyklowy  Vendetta 318,11 zł)

19 632,07 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli(finał WOŚP w Goli)

 11 563,59 zł

Koncert Przedszkolaków w GOK: Miejskie Przedszkola nr 1, nr 7, nr 4, nr 5 „Kubuś Puchatek”, Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, Zespół Taneczny „Anima”(sprzedaż darów
7 583 zł, wata cukrowa Firma „ANETTE” 1 048,30 zł, szatnia zbiórka 159,70 zł)   

8 790,00 zł

Koncert Dzieci klas I – III Szkół Podstawowych nr 1, 2, 5 w Gostyniu w GOK (sprzedaż darów - 6 707,00 zł, szatnia 387,60 zł)

7 094,06 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie(kwesta uliczna)

6 795,60 zł

Kuźnia Reklamy w Piaskach(wyrób i sprzedaż gadżetów w czasie finału w GOK „HUTNIK”)

5 976,60 zł

Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska(turniej kręglarski, sprzedaż darów)

5 323,21 zł

Sklep LIDLw Gostyniu (włata w ramach akcji sieci LIDL)

5 032,00 zł

Szkoła Podstawowa w Daleszynie (sprzedaż darów, szkolny finał WOŚP)

2 895,58 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu (kiermasz)

2 830,19 zł

Gimnazjum nr 2 w Gostyniu (sprzedaż darów, kwesta szkolna)

2 550,00 zł

Zespół Szkół w Borku Wlkp. (kwesta uliczna i szkolna)

2 505,88 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Gostyniu (koncert, sprzedaż darów)

2 440,42 zł

Szkoła Podstawowa w Siemowie(dyskoteka, kiermasz, sprzedaż darów, przedstawienie)

2 439,62 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borku Wlkp.(finał WOŚP w MGOK)

2 426,35 zł

Zespół Szkół w Zimnowodzie (Szkolny otwarty Finał WOŚP)

2 149,08 zł

Leśne Diabły z Brzedni (Kąpiel Morsów i kuchnia polowa)

1 927,12 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu(kawiarenka, sprzedaż darów)

1 782,94 zł

Szkoła Podstawowa w Sikorzynie (bal karnawałowy, sprzedaż darów)

1 711,30 zł

Zespół Szkół Zawodowych w  Gostyniu (sprzedaż darów)

1 618,20 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu(sprzedaż darów, dyskoteka, kwesta)

1 316,68 zł

Szkoła Podstawowa w Goli(sprzedaż darów)

1 123,00 zł

Przedszkole Publiczne „Pod Dębem” w Karolewie(kwesta w przedszkolu)

1 048,46 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu(dyskoteka, kiermasz)

933,01 zł

Salon Peugeot B&BLeszek Brzozowski Gostyń (wpłata indywidualna)

800,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu(zbiórka do puszki)

740,00 zł

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu (szkolny finał WOŚP)

687,13 zł

Dodatkowo Sztab WOŚP w Gostyniu przekazał zebrane przez wolontariuszy: 1 złoty pierścionek, 37,43 euro, 158 koron, 836 forintów, 3 ruble oraz inną obcą walutę.

I jeszcze przypomnienie:

Gostyń szczyci się tym, że zagrał dla Fundacji WOŚP po raz dwudziesty szósty.  Bo już rok przed pierwszym finałem „Schizol” - pismo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu - zorganizował koncert „Od flamenco do rocka”, z którego cały dochód wpłacił na konto Fundacji WOŚP.

A ostatni 25. FINAŁ WOŚP w Gostyniu można przypomnieć sobie, oglądając i pobierając zdjęcia wolontariusza WOŚP fotografa Piotra Jankowiaka z finałów udostępnione dla wszystkich chętnych:

1.Zdjęcia z koncertu finałowego WOŚP w Gostyniu (15 stycznia 2017 r. – popołudnie)

https://goo.gl/photos/NXWA8hfwPeyPFG6U9

2.Zdjęcia z Koncertu Dzieci dla WOŚP w Gostyniu (15 stycznia 2017 r. – przedpołudnie)

https://goo.gl/photos/ayP6TJLrJcJQNhqU7

3.Zdjęcia z Koncertu Przedszkolaków WOŚP w Gostyniu (14 stycznia 2017 r.)

https://goo.gl/photos/HAS2UecwCgHZtZRz9

 

15 stycznia wolontariusze kwestowali, mimo zimna, opadów i nieprzyjemnej wilgotnej aury przez cały dzień w Gostyniu i we wszystkich większych miejscowościach powiatu. Kolarze z Chod-Dróg MTB Team Łukasz i Marcin przejechali blisko 60 km, mimo mroźnej aury kwestując w miejscowościach pod Gostyniem. Mieszkańcy powiatu wrzucali datki do puszek bardzo chętnie, okazując tym swoje poparcie dla akcji Fundacji WOŚP. Często też pozdrawiali i chwalili „wolontariuszy od Owsiaka”. Mieszkańcy powiatu gostyńskiego pokazali, że w tym dniu są częścią Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – największej imprezy charytatywnej na świecie - i bawią się przy tym wesoło i znakomicie.

W Gostyniu były wielkie ciepłe koncerty przedszkolaków z Przedszkoli Miejskich: nr 7, nr 1 – „Jedyneczka”, nr 4,  Przedszkole Niepubliczne "Bajka" i nr 5 - „Kubuś Puchatek”. W czasie Koncertu Przedszkolaków wystąpiły też zespoły taneczne Studia Animacji Tańca „ANIMA” Joanny Kowalskiej w kilku kolorowych odsłonach. Fantastycznie i sympatycznie zagrały dzieci ze Szkół Podstawowych nr 1, nr 5 i nr 2. W tych koncertach najmłodsi mieszkańcy Gostynia, przy wsparciu wychowawców, nauczycieli i rodziców, pokazali, że zabawą połączoną z pracą można zrobić wiele dobrego dla poszkodowanych przez los.

Była też rekordowa XV Kąpiel Morsów WOŚP, przygotowana przez „Leśne Diabły” z Brzedni, w czasie której pobito dotychczasowy rekord i do wielkiego orkiestrowego przerębla wskoczyło  215 miłośników zimowych kąpieli.

Był Wielki Muzyczny Finał w GOK „Hutnik”, zakończony ok. godz. 21.15 światełkiem do nieba - pokazem sztucznych ogni, będącym podziękowaniem dla wolontariuszy za ich trud i poświęcenie oraz dla mieszkańców Gostynia za kolejne wspólne orkiestrowe granie. W finałowym koncercie był  artystyczny pokaz tańców Szkoła Tańca DESPERADO Joanny i Rafała Kaczorów oraz gorące show taneczne EV-DANCE (Kids 1, Kids 2, Plus) Ewy Janowskiej. Występom towarzyszyła specjalna ciepła niespodzianka przygotowana przez młodych wykonawców. Zagrały zespoły JAZZMETA i CREDO BAND – wszystkie bardzo gorąco przyjęte przez orkiestrową publiczność. Sprzedano za 3500 zł gostyńskie złote serduszko – jedyne na całym świecie (z wygrawerowaną przepięknie datą i napisem „XXV WOŚP GOSTYŃ 2017”). Można było zrobić sobie spersonifikowane kubki WOŚP wraz z Kuźnią Reklamy z Piasków oraz kalendarze z własnymi zdjęciami wykonane przez drukarnię „REAL” z Gostynia i fotografa ZSZ w Gostyniu.

Sprzedano też m.in. wyjazdy na 21-metrowym podnośniku strażackim nad Gostyń, zwiedzanie huty szkła Ardagh Glass, telewizor, telefon komórkowy, mnóstwo talonów na usługi fryzjerskie, kosmetyczne i na masaże, na pizze i nastrojowe kolacje, na naukę jazdy, wymianę opon, mycie aut, badania medyczne, na sesje fotograficzne, wstępy na treningi karate i do siłowni TKKF „TĘCZA” w Gostyniu, sprzęt turystyczny i sportowy, akcesoria komputerowe, samochodowe, antyczne meble, zabawki, obrazy, maskotki, torty gostyńskich cukierników, gadżety WOŚP i wiele innych prawdziwych darów serca od mieszkańców Ziemi Gostyńskiej.

Była też fantastyczna grochówka i pyszny żur z kuchni polowej, przygotowane, jak co roku, przez Leśne Diabły z Brzedni.

Wolontariuszy tradycyjnie wsparli gostyńscy ciastkarze i piekarze, którzy podarowali Orkiestrze pączki z serduszkiem, chleb i torty. Kilka z nich zostało zlicytowanych, a jeden trafił – tak jak w latach poprzednich, co stało się już gostyńską tradycją - do personelu medycznego
w gostyńskim szpitalu, jako podziękowanie i wyraz uznania dla tych, którzy codziennie, tuż obok nas, pracują, by ratować życie i zdrowie maluchów.

Także i inne firmy i instytucje oraz osoby prywatne przekazywały swoje wyroby lub dary na aukcję. Wielu przedsiębiorców i handlowców wspiera gostyńskie finały orkiestry już od lat i im oraz wszystkim ofiarodawcom należą się szczególne podziękowania!!!

Zagrała też fantastycznie Gola dzięki akcji Ochotniczej Straży Pożarnej, której wolontariusze kwestowali w okolicznych wioskach i zorganizowali Finał WOŚP w remizie, podczas którego sprzedano łącznie ponad 200 darów, np. lot paralotnią. Częstowano też kiełbaskami z zimowego grilla, żurkiem, grochówką oraz grochówką i kawą przygotowanymi przez Panie ze Stowarzyszenia Pozytywni Gola. Był też pokaz pierwszej pomocy oraz prezentacja działania defibrylatora AED.
Całość zakończyło światełko do nieba.

Były też koncertowe grania w Borku Wlkp., w Zimnowodzie, Pępowie - z udziałem dzieci i zespołów wokalnych.

W Piaskach odbył się II Zimowy Rajd Rowerowy, a w Gminnym Ośrodku Kultury wystąpiły przedszkolaki, zespoły dziecięce, kapele „Malinczoki” i Piaskowianie, Zespół Śpiewaczy „TĘCZA” i kapela rockowa „The Gifted”.

W Krobi rozegrano Turniej młodzieżowych drużyn piłkarskich z okazji 25. finału WOŚP, a w  Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi podziwiano występy artystyczne przedszkolaków oraz uczniów szkół z terenu gminy Krobia; a także występy grupy „Klaps” działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krobi. Licytowano też gadżety i przedmioty ofiarowane przez darczyńców. Zaprezentowano też pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu OSP Krobia.

Poniecki finał WOŚP to koncert w Pub „Stop Riders 66” w Dzięczynie, w którym zagrały zespoły „Tu Wpisz Nazwę”, „Substation”, „Stalker”. To także  Bieg Policz się z cukrzycą, występy przedszkolaków i uczniów szkół, pokaz football Freestyle i występ kabaretu „Nic Śmiesznego”. Rozegrano też konkurs łuczniczy o puchar 11 Drużyny harcerzy starszych w Poniecu. A wspierała wszystkich kawiarenka Koła Gospodyń Wiejskich.

W Pogorzeli finał WOŚP odbył się w sali widowiskowej M-GOK Pogorzela. Wystąpiły przedszkola „Raj Psotników”, „Kropka pod i”, „Show dance”, „Jawor”, recital Radka Roszaka. Organizatorzy: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli, Przedszkole „Raj Psotników”.

Akcję Wielkiej Orkiestry dyskretną opieką otoczyła Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, oraz Black Legion Gostyń i Vendetta Gostyń.

A tysiące mieszkańców Ziemi Gostyńskiej wsparło Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy swoimi datkami!

Dziękujemy też wszystkim za wielodniową pracę przy przygotowywaniu i przeprowadzeniu wielkoorkiestrowego grania. Zagraliście fantastycznie, przepięknie i bardzo radośnie. Jesteśmy dumni z wolontariuszy, wydarzeń, wsparcia mieszkańców Ziemi Gostyńskiej i zebranych pieniędzy, które uratują życie kolejnym dzieciakom oraz pomogą seniorom.

Maciej Marcinkowski i Mirosław Sobkowiak 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-02-12 08:50:23

Inne artykuły