Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiat gostyński zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu!

Pokazaliśmy najpiękniejszą twarz samorządu…

Powiat Gostyński został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu „Samorząd przyjazny seniorom” i uzyskał tytuł „Powiat przyjazny seniorom”.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 5 listopada w sejmie w czasie konferencji  poświęconej polityce samorządów lokalnych wobec osób starszych. Prowadzący konferencję senator RP Mieczysław Augustyn ocenił zwycięskie samorządy słowami: „Stwarzając warunki do aktywizowania osób starszych, realizując programy dla seniorów i wspólne działania z nimi pokazaliście Państwo najpiękniejszą twarz samorządu.”

Reprezentanci Powiatu Gostyńskiego Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak i jego zastępca Alicja Data odebrali z rąk przedstawicieli kapituły konkursu honorowy tytuł „Powiat przyjazny seniorom”.

Powiat gostyński został nagrodzony za wielotorowe działania na rzecz środowiska seniorów, realizowane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2009 – 2015 przez jednostki organizacyjne powiatu, organizacje pozarządowe oraz wolontariuszy.  Zwrócono uwagę na bogatą i różnorodną ofertę dla seniorów począwszy od specjalistycznego poradnictwa przez aktywizację kulturalną i sportową po projekty, w których sami seniorzy działają dla innych. Zauważono działalność dwóch Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gostyniu i Krobi oraz współpracę samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi  przy realizacji działań dla seniorów.

Kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach: województw, powiatów i gmin. W kategorii samorządów powiatowych oprócz Powiatu Gostyńskiego nagrodzony został Powiat Ruda Śląska. Nagrody otrzymały też powiaty grodzkie: Poznań i Lublin. W kategorii samorządów wojewódzkich zwyciężyły Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W kategorii samorządów gminnych przyznano 5 nagród i 4 wyróżnienia.

Konkurs  został zorganizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych we współpracy ze Związkiem Regionów, Związkiem Powiatów Polskich,  Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich oraz Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Nagrodzony projekt konkursowy i dokumentację zdjęciową przygotowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.  A wyrazy uznania należą się wszystkim aktywnym seniorom oraz tym, którzy w samorządach lub w organizacjach pozarządowych pracują na rzecz osób starszych.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2010-11-09 01:37:28

Inne artykuły