Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiatowy Program Pomocowy Zima 2012/2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że został uruchomiony powiatowy program pomocowy „Zima  2012/2013”, realizowany w powiecie gostyńskim. Jego celem jest zabezpieczenie potrzeb osób narażonych na działania niskich temperatur. W ramach programu zostały przygotowane na terenie powiatu 24 miejsca interwencyjne, a dodatkowo ośrodki pomocy społecznej przygotowały też schronienie w noclegowniach i schroniskach poza powiatem gostyńskim. Zaplanowano też szereg działań monitorujących oraz wspierających funkcjonowanie w środowisku osób narażonych na działanie zimowych temperatur.

Adresatami programu są osoby bezdomne, osoby pozostające bez schronienia; osoby niedołężne, niesamodzielne, samotne, wymagające z różnych względów opieki i pomocy.

            Program jest realizowany w okresie zagrożenia działaniem niskich temperatur – od listopada  2012 r. do marca 2013 r.

Program został przygotowany przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu gostyńskiego.

Informacja o programie została rozpowszechniona wśród wszystkich instytucji i specjalistów, którzy mogą zetknąć się z ww. problemem (policjanci, strażnicy miejscy,  lekarze rodzinni, lekarze pogotowia ratunkowego, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele, radni powiatowi i gminni, burmistrzowie, wójtowie, urzędnicy samorządowi).

Cały program jest dostępny na stronie pcpr-gostyn.info w zakładce "Program Zima".

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-10-30 13:21:08

Inne artykuły