Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiatowy ŚDS znów zapewnia dzienne wsparcie

Po przerwie w działalności, spowodowanej decyzjami Wojewody Wielkopolskiego w związku z epidemią koronawirusa, wznowił swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie. Jest to placówka zapewniająca dzienne wsparcie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

               Placówka ma swoją siedzibę w zespole pałacowo-parkowym w Chwałkowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, prowadzony przez powiat gostyński, zapewnia opiekę dzienną 35 uczestnikom w pracowniach: kulinarnej, plastyczno-technicznej, krawiecko-hafciarskiej, ceramiczno-konstrukcyjnej, komputerowej, muzycznej. Placówka oferuje też swoim podopiecznym dodatkowo: treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych, fizykoterapię i rehabilitację ruchową, psychoterapię, pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną oraz opiekę pielęgniarską.

Celem nadrzędnym placówki jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Zmniejszanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego odbywa się poprzez realizację następujących zadań:

- stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji zadań życiowych,

- uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,

- zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodzin

i instytucji, poprzez rehabilitację ruchową i manualną.

               Placówka działa od 1 kwietnia 2005 r.

Dodatkowe informacje o uczestnictwie można uzyskać pod numerem telefonu 65 571 17 06 (ŚDS w Chwałkowie) lub 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu).

Źródło: PCPR
Data dodania: 2020-06-12 19:18:38

Inne artykuły