Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powstało Stowarzyszenie SM

 

Powstało Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Zarejestrowało się w Krajowym Rejestrze Sądowym i w czerwcu br. uzyskało osobowość prawną. Zrzesza ono chorych na SM oraz ich opiekunów, rodziny i osoby wspierające z całego powiatu gostyńskiego.

                Stowarzyszenie zaprasza na spotkanie wyborczo - organizacyjne swoich członków oraz wszystkich, którzy chcą działać w tej organizacji pozarządowej. Spotkanie, na którym zostanie wybrany zarząd, odbędzie się w poniedziałek 9 lipca o godz. 17.00 w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 1 b.

                Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą neurologiczną młodych dorosłych. SM diagnozuje się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby. U każdej osoby ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się inny zespół objawów, który zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania. Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu.

 

                Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu wspierają: Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenia "Dziecko", Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. 

Źródło: oprac. Stowarzyszenie Dziecko
Data dodania: 2012-06-29 21:12:56

Inne artykuły