Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Prezent prokuratora dla PCPR w Gostyniu

Prokurator Rejonowy w Gostyniu Roch Waszak przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Ośrodkowi Mediacyjnemu działającemu przy PCPR w Gostyniu 60 egzemplarzy informatora o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów i informatora dla pokrzywdzonych przestępstwem. 

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza nosi tytuł „Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne.” I przedstawia procedury rozstrzygania konfliktów przy pomocy mediacji i arbitrażu. Wskazuje na korzyści płynące z mediacji. Np. jest ona korzystna szczególnie wtedy, gdy wzajemne relacje między stronami nie kończą się w momencie zakończenia sporu (np. strony konfliktu dalej mieszkają razem). Omawia też różnice i specyfikę różnych rodzajów mediacji: cywilnych, gospodarczych, wynikających z prawa pracy, rodzinnych czy mediacji w sprawach karnych. Przedstawia też zasady sądownictwa polubownego – arbitrażu.  

Druga część jest zatytułowana „Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?” jest praktycznym informatorem, jak poruszać się w gąszczu przepisów prawnych. Opisuje uprawnienia pokrzywdzonego w trakcie procesu karnego, na każdym z jego etapów, tj. postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Zawiera też porady, jak się zachować przed organami wymiaru sprawiedliwości, by jak najskuteczniej dochodzić naprawienia krzywdy.

W załączniku do części pierwszej jest lista ośrodków mediacyjnych w Polsce. Znajduje się na niej Ośrodek Mediacyjny, działający przy PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7). Błędnie podano, że jest prowadzony przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, gdyż jest jednostką Powiatu Gostyńskiego, a tylko współpracuje z KSM.

W załączniku do drugiej części jest lista instytucji pomagających ofiarom przestępstw. Widnieją na niej dwie organizacje z terenu powiatu gostyńskiego: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach - Marysinie oraz Stowarzyszenie „Dziecko”, mające swoje punkty wsparcia w Krobi, Pogorzeli, Poniecu, Piaskach i Gostyniu.

Książki otrzymali mediatorzy i pracownicy PCPR w Gostyniu. Pozostałe egzemplarze (aż do wyczerpania liczby) są do uzyskania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2010-12-18 18:19:08

Inne artykuły