Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Problemy z programem PFRON "Aktywny Samorząd"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu  informuje, że Rada Nadzorcza PFRON w 2013r. wprowadziła zasadnicze zmiany w zapisach programu "Aktywny samorząd" .

Ponadto  PFRON opublikował  aktualne kierunki działań wraz z warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu „Aktywny samorząd”  w roku 2013.

Formy wsparcia  obowiązujące w 2013r. obejmują m.in.:

 Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2.Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3.Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4.Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Program "Aktywny samorząd" obecnie obejmuje również wsparcie przewidziane dotychczas w programie "Student II". 

 aktualnie  tzw.  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Jednolita treść programu znajduje się pod adresem:

www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/

W związku ze zmianami programu, konieczna jest modyfikacja niektórych wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji programu ( m.in wystąpienie w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu i umowa w sprawie realizacji programu ) Zarząd PFRON prosi osoby niepełnosprawne pragnące uczestniczyć w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu "Student II" o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy  (w tym również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu) przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur.

Fundusz zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najbliższym terminie.

Za: www.pfron.org.pl

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-03-31 16:47:32

Inne artykuły